Reagerer på skytestøy

SKUDDREDDE: Marie Grønvold Flakk synes det er vanskelig å gå tur med hestene sine når hun ikke vet når det skytes ved Flakke Loner. – De er skuddredde, og jeg har flere ganger måttet snu, sier hun. FOTO: Geir Willy Haugen

Beboere på Flakk reagerer på støy fra skytebanene rundt Flakke Loner. Sinus har gjennomført støymålinger på oppdrag for skytterlaget som viser at de er innenfor grenseverdiene.

– Vi opplever en del støy fra skytebanene, og lurer på hvilke støymålinger som er foretatt og hvilke eventuelle støysikringstiltak som er igangsatt rundt disse, sier Marie Grønvold Flakk.

En håndfull beboere i området rundt Flakke Loner har signert et skriv til Birkenes kommune der de ber om begrensning av bruken av skytebanene. Beboerne mener det er vanskelig å planlegge aktiviteter i området, blant annet med tanke på skuddredde dyr. De foreslår at bruken begrenses til to dager ukentlig, og at de på forhånd blir informert om når banene skal brukes.

– Det heises et rødt flagg ved skyting, men dette er ikke god nok varsling, mener Grønvold Flakk.

Uforutsigbart

Hun påpeker at de ikke har noe imot skytebanene, så lenge bruken er begrenset og planlagt.

– Slik det er nå dominerer de området veldig. Det er også et irritasjonsmoment fordi man aldri vet når de er i bruk. I perioder har vi hørt skyting så godt som daglig, og det har vært stor trafikk til skytebanene, mens i andre perioder kan det være veldig stille.

Grønvold Flakk har to hester som hun går tur med i området. Hun opplever det som problematisk når hun ikke vet når neste skudd kommer.

– Jeg har flere ganger måttet snu på grunn av skyting, og jeg har også opplevd og bli ventende i en dal innenfor skytebanen i et par timer fordi hestene er skuddredde, forklarer hun.

Grønvold Flakk tar også opp et spørsmål rundt en av de merkede løypene til Homslia.

– Denne stien går bak skytebanen, kun litt høyere oppe i terrenget. Vi vet ikke om det er gjort noen vurderinger om eventuelle turgåere kan treffes av de som bruker skytebanen.

Seks dager

I sikkerhetsinstruksen for Flakke Loner pistolbane står det at sportsskytterlaget og Agder politidistrikt får disponere banen hverdager fra klokken 8 til 21, samt lørdager fra klokken 8 til 14.

Skytterlaget har nylig hengt opp treningstidene ved skytebanen slik at utenforstående er klar over når skytterlaget har rett på å bruke området. I sikkerhetsinstruksen står det at de ikke er pålagt å varsle om bruk av skytebanen på annen måte enn heising av rødt flagg.

– Publikum får tidlig varsling, og de siste årene har det blitt gjennomført vesentlige oppdrageringer når det gjelder sikkerhet. Man er trygg når man går tur i området, og når man bruker banen, sier Inge Bergland i Birkenes og Lillesand Sportsskytterlag.

Baneinstruksen er godkjent av politiet, og skytterlaget har ikke noe ønske om å redusere bruken av banen.

Støymålinger gjennomført

Når det gjelder støymålinger, ble dette gjennomført av Sinus på oppdrag for Birkenes og Lillesand sportsskytterlag april 2017. Her kommer det frem at støyen fra pistolskytebanen ved boligene vurderes å ligge godt innenfor de strengeste grenseverdiene.

Sinus målte ved to målepunkter, og avfyrte 20 skudd med våpen som normalt brukes mest på pistolskytebanene (Tanfoglio Gold Match 6’’ løp). Det første målepunktet var nord for Flakkefossen, mens det andre var mellom boligene på Flakk.

Ved sistnevnte målepunkt var ikke skuddene hørbare. Ved det første målepunktet var bakgrunnsstøyen 46 desibel, mens lyden fra skuddene var 61 desibel, noe som er innenfor grenseverdiene som er satt av Miljøverndepartementet: 65 desibel i gul sone og 75 desibel i rød sone.

– Disse målingene er utført av en uavhengig tredjepart, og resultatene er klokkeklare. Ved det ene punktet kunne man ikke høre skuddene, og ved det andre punktet var man fortsatt langt lavere enn verdier er satt av Miljøverndepartementet, sier Bergland.