EiendomsskattTomme løfter om skattekutt

Fremskrittspartiet er begynt valgkampen. Stortingsrepresentanter og lokalpolitikere har ett budskap før valget: «Sett ned eiendomsskatten!»

Planlegge utfasing

Omtrent samtlige av politikerne som møtte i tjenesteutvalget mandag stiller seg positive til en reduksjon i eiendomsskatten i årene som kommer.