Tomme løfter om skattekutt

FLERTALL: Anders Topland (Sp), Geir Colbjørnsen (KrF) og Linda Hye (Ap) under kommunestyrets behandling av budsjettet.

Fremskrittspartiet er begynt valgkampen. Stortingsrepresentanter og lokalpolitikere har ett budskap før valget: «Sett ned eiendomsskatten!»

I Birkenes er alle partiene og hele kommunestyret enig i dette budskapet. Eiendomsskatten er urettferdig, den er en dobbeltbeskatning, og den treffer vilkårlig. Vi vil alle ha den vekk!

Det som skiller partiene, er likevel hvordan dette skal gjøres. I budsjettmøtet i desember i fjor valgte et flertall i kommunestyret å sette ned eiendomsskatten med 3 millioner kroner totalt. Flertallet fant ikke inndekning for dette tiltaket, så man tok i stedet et jafs av kommunens sparepenger for å dekke inn de tapte inntektene. For å finne penger ble det (i etterkant!) satt ned flere arbeidsgrupper ledet av politikere. Arbeidsgruppene har frist til mai i år til å legge fram forslag til innsparinger eller nye inntekter for kommunen. Så langt har ingen av arbeidsgruppene lagt fram noe konkret.

Det ligger et stort ansvar på partier som lover skattelette før valget. De må først fortelle hvordan de skal finansiere sine løfter. Ellers blir det tomme ord. Det er ikke nok å be rådmannen om å ordne opp eller å tære på sparepengene når en vil gjennomføre sin politikk. De som velges til politiske verv, må prioritere. Kristelig Folkeparti utfordrer de andre partiene til å gå sammen med oss om å finne kutt i kommunens utgifter som ikke rammer de svakeste. Først da blir valgløftene troverdige.

Geir Colbjørnsen

Ordførerkandidat for Kristelig Folkeparti i Birkenes