Planlegge utfasing

Omtrent samtlige av politikerne som møtte i tjenesteutvalget mandag stiller seg positive til en reduksjon i eiendomsskatten i årene som kommer.

BIRKENESAVISA MENER: Det er et signal som ikke minst velgerne vil sette pris på. Om rådmannen og hennes stab er like begeistret gjenstår å se.

Flertallskameratene, som har forpliktet seg til å samarbeide om budsjettet, har foreløpig ikke noe klar formening om hvordan de skal kutte i eiendomsskatten. Kutt i den upopulære skatten til fordel for innbyggerne, betyr som kjent at politikerne må kutte andre plasser for å dekke inntektstapet.

Høyre har lagt et forslag på bordet hvor skattesatsen for hus og hytter reduseres fra fire promille til 3,6 promille. For kommunen betyr det at i overkant av én million skattekroner går fløyten. Partiet vil utsette nedbetaling av gjeld for å finne rom til skatteletten.

Det er med andre ord ikke bare-bare å finne frisk kapital som kan erstatte eiendomsskatten. Men det er et politisk valg hvorvidt en vil betale gjelda ned sakte, eller enda litt saktere. Kommunen blir uansett ikke fri for gjeld med det første.

Lengre går selvsagt Fremskrittspartiet. De har allerede presentert et budsjett som legger opp til at kommunen kvitter seg eiendomsskatten for hus og hytter. 12,4 millioner vil de kutte. Et imponerende høyt tall, men likevel mindre enn fjoråret. Partiet presenterer konsekvent et budsjett uten eiendomsskatt, og i fjor måtte de kutte 13 millioner kroner i rådmannens forslag.

Fremskrittspartiets forslag vil i kommunestyret neppe få noe særlig mer enn to stemmer, sine egne. Det store spørsmålet er om Høyre klarer å hente en form for tverrpolitisk støtte til deres forslag. I tjenesteutvalget var flere politikere fristet, men lot til slutt være. Når flertallkameratene denne uka er klar med sitt eget budsjettforslag, blir det sannsynligvis enda mindre fristende.

Rådmannen mener det ikke er rom for å redusere eiendomsskatten i denne runda, og heller ikke kutte eiendomsskatten helt de neste fire årene. Det skal derfor bli spennende å se om politikerne kan enes om et forslag som på en god måte faser ut inntektskilden. Historien har vist at det er langt fra alle som klarer å presentere realistiske planer for en slik operasjon.