Felles vilje til kutt

KUTT: Jon Inge Holm (H) er glad for at også de andre partiene vil gjøre noe med eiendomsskatten.

Som eneste parti presenterer Høyre en konkret plan for å redusere eiendomsskatten.

– Vi har snakket litt om dette med eiendomsskatten i Arbeiderpartiet, og vi ønsker å sette den ned seinere i økonomiplanperioden. Vi vet ikke hvor mye eller hvordan, men vi har et ønske om å få dette til, sier Brit Kalnæs (Ap) i tjenesteutvalgets møte mandag.

Utspillet utløser et skred av lignende programerklæring fra de andre politikerne. Petter Ross (KrF) mener det ikke nytter å ha så høy eiendomsskatt i Birkenes om kommunen skal være attraktiv.

– Vi kan ikke fastsette noe tall her og nå, men vi må pålegge oss selv en nedtrapping av eiendomsskatten. Vi er helt nødt til det, om det skal være en framtid i Birkenes, selv om det nødvendigvis vil gå utover kommunens tjenester, sier han.

Konkret forslag

Heller ikke Senterpartiet har et konkret forslag i tjenesteutvalget til hvordan eiendomsskatten skal kuttes, men vilje har Anders Topland (Sp).

– Vi har et ønske om at dette gjøres, og vi må finne konkrete forslag som er gjennomførbare, sier han.

Fremskrittspartiet har varslet at de vil komme med et budsjettforslag uten eiendomsskatt på hus og hytter. Det forslaget fremmer ikke Martin Konstali (Frp) i tjenesteutvalget mandag. Høyre kommer derimot med et forslag om å kutte eiendomsskatten fra 4,0 promille til 3,6 promille.

– I motsetning til de andre partiene har vi et konkret forslag. Kuttet vil utgjøre en drøy million i tapte inntekter som vi dekker inne med å utsette noe nedbetaling av gjeld, sier Jon Inge Holm (H).

Delvis støtte

Han er tilfreds med at de andre partiene også signaliserer at de ønsker å kutte i eiendomsskatten.

– Tidligere har det kun vært Høyre og Fremskrittspartiet som ønsker kutt i eiendomsskatten, så dette er gledelige nyheter, sier Holm.

Både Topland og Ross utrykker at de er frista til å omfavne Høyres konkrete forslag. Når hendene skal i været under voteringa, er det bare Konstali som støtter Høyres forslag utover partiets to egne representanter. De andre partiene varsler at de vil presentere deres budsjettforslag i formannskapet.