Flertall for skattereduksjon

Samtaler på ganga gir redusert eiendomsskatt neste år.

– I fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre går vi inn for å redusere eiendomsskattesatsen med 0,1 promillepoeng, sier gruppeleder Linda Hye (Ap).

Dermed settes eiendomsskatten ned neste år fra nåværende nivå på 4,0 promille til 3,9 promille.

– Dette er en pinlig liten reduksjon. Det er greit å være kjip, men dette er faktisk mindre enn hva verdistigninga av skattesatsen for huset ligger på, sier Nils Olav Eikenes (H).

Fellesforslaget ble presentert under formannskapets møte onsdag kveld, og ble til etter en lang pause hvor de involverte partiene forhandla på ganga. Tilbake i møterommet sitter representanter fra Høyre og Fremskrittspartiet som begge legger fram budsjett med betydelig større kutt i eiendomsskatten.

Andre kutter mer

– Det er positivt at eiendomsskatten går ned, selv om det er lite. For folk flest holder det vel til et par pizza, sier Odd Gunnar Tveit (Frp).

Han ønsker å kutte hele eiendomsskatten for hus og hytter, og har lagt fram et budsjett som kutter 12,4 millioner kroner i utgifter av rådmannens budsjettforslag. I Høyres mer moderate forslag legges det opp til at eiendomsskattesatsen på hus og hytter reduseres til 3,6 promille.

– Man kan gjerne si at det er pinglete med en reduksjon på 0,1 promillepoeng, men det er i alle fall bedre enn ingen reduksjon. Dette er også et budsjett med full inndekking, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Millioner forsvinner

Fremskrittspartiet og Høyre hadde i utgangspunktet inndekning også på sine budsjetter, men ettersom de er basert på rådmannens budsjettforslag har forutsetningene endret seg. Siden rådmann Anne Stapnes la fram budsjettforslaget er det blitt klart at Birkenes kommune kun kan forvente å bosette ti flyktninger neste år, mot 15 budsjettert.

Det er også klart at den nye IKT-avtalen med Lillesand vil koste 1,4 millioner kroner i ekstrakostnader neste år, pluss 0,5 millioner i økte driftsutgifter. Til sist har budsjettforliket på Stortinget gitt kommunen reduserte inntekter. Totalt faller omkring tre millioner kroner bort for Birkenes sin del.

– Allerede til neste år mister vi nesten én million kroner som følge av færre bosatte flyktninger. Vi foreslår å kun betale minimumsavdrag på gjelda neste år for å dekke over bortfallet av inntekter, sier Stapnes.

Tar av fond

Det legger også fellesforslag opp til, og for å få budsjettet i balanse forsyner flertallskameratene seg i tillegg av kommunens disposisjonsfond. Ordføreren legger ikke skjul på at han synes rådmannens forslag til budsjett et er godt utgangspunkt.

– Det er mye bra i rådmannens budsjett, og det er lagt opp til satsinger som følger de signalene gitt av politikerne i diverse temamøter. Det er samtidig veldig lite handlingsrom, og det er en utfordring, sier Christiansen.

Neste års budsjett skal endelig vedtas i kommunestyret 14. desember.