Du kan få mindre i eiendomsskatt

SJEKK FORMUESGRUNNLAGET. Karl Naadland Janz, konsulent eiendomsskattekontor i Birkenes kommune oppfordrer alle til å sjekke at verdien av eiendommen er riktig. Det påvirker direkte eiendomsskatten for kommende år.

Om du mener at du har du for høy boligverdi registrert i skattemeldingen, så kan du med små grep gjøre endringer som gjør at du får lavere eiendomsskatt.

Karl Naadland Janz er konsulent i kommunens eiendomsskattekontor, og han råder birkenesingene til å i hvert fall ta en sjekk på formuesgrunnlaget i skattemeldingen.

– Stort sett er det riktig, men jeg anbefaler likevel alle å ta en kikk. Ved å godkjenne skattemeldingen, godkjenner du også ditt eget eiendomsskattegrunnlag for kommende år. Det kan være verdt å dobbeltsjekke om både byggeår, areal og markedsverdi stemmer. Selv skatteetaten kan ta feil.

– Om man reelt tror verdien på eiendommen er noe lavere enn oppgitt så er det muligheter for å spare noe på eiendomsskatten, sier han, og oppfordrer birkenesingene til å bruke kommunen for det det er verd.

– Kontakt eiendomsskattekontoret i kommunen om du er i tvil om noe, oppfordrer Janz.

SPAR EIENDOMSSKATT. Dersom du mener at formuesgrunnlaget er feil, må du klage til Skatteetaten.

Kommuner som har innført eiendomsskatt kan velge å bruke Skatteetatens formuesgrunnlag for beregning, eller å benytte egen utregningsmetode. For boligeiendommer har Kommunestyret i Birkenes valgt å benytte Skatteetatens formuesgrunnlag, mens øvrige eiendommer takseres ved hjelp av kommunens egne retningslinjer.

– For boligeiendommer vil det enkelt sagt si at opplysninger om boligverdi i din skattemelding for 2023 påvirker hvor mye eiendomsskatt du skal betale i 2025, sier han.

Hvert år får eiere av eiendom i kommunen tilsendt en skatteseddel fra Birkenes kommune.

SKATTETATEN. Skattemelding fra Skatteetaten, hvor feltet for bolig/eiendom er i fokus. Skattemeldingen som sendes ut i disse dager gjelder inntektsåret 2023, og vil danne grunnlaget for eiendomsskatten i 2025. På samme måte er det at opplysninger fra skattemeldingen 2022, danner grunnlaget for årets eiendomsskatt.

Skatteseddelen sendes normalt ut i januar-februar og inneholder informasjon om eiendomsskatt for din eiendom det inneværende år. Feltet Boligverdi i skatteseddelen viser eiendomsskattetaksten som Birkenes kommune tar utgangspunkt i ved utregning av eiendomsskatt. For boligeiendommer vil denne verdien komme fra Skatteetaten og skattemeldingen din.

Skattemeldingen sendes ut hvert år av Skatteetaten i mars, og vanligvis er opplysninger om eiendom utfylt på forhånd. Skatteetaten beregner boligverdien ved hjelp av opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå, og arealer og byggeår som er oppgitt i skattemeldingen. Det kan altså være lurt å sjekke opplysningene om boligen din, ettersom disse opplysningene senere benyttes av kommunen for utregning av eiendomsskatt.

Det er verd å merke seg at Skatteetaten kan, ved en endring av boligverdi, be om dokumentasjon som underbygger den faktiske endringen.

Ett eksempel kan være om man nettopp har kjøpt boligen og ser at det er et misforhold mellom markedsverdien som er oppgitt og hva du faktisk gav for eiendommen. Står det 2.500.000 i verdien på skatteseddelen, og du kjøpte den for 2.000.000 i et fritt marked, da er det rimelig å si at 2.000.000 er markedsverdien.

– Målet er at det skal være riktigst mulig, sier Janz og legger ved et eksempel (se rubrikk).

For en gjennomsnittsbolig i Birkenes med en stipulert markedsverdi på 2.500.000 kan man i tabellen se at man sparer 1015 kroner i året i eiendomsskatt om verdien blir justert til det man mener er mer rett prisvurdering, – 2 millioner kroner i dette tilfellet

– Endringer gjør du ved å endre direkte i skattemeldingen din, eller ved å gå inn på Skatteetatens hjemmeside, under eiendomsskatt. Ta kontakt om du trenger råd og veiledning for endring, avslutter Janz.