Vi kutter eiendomsskatten

ARKIV: Martin Konstali (Frp) fremmer et forslag i kommunestyret. Anders Christiansen (Ap) til høyre.

Hvis eiendomsskatt er løsningen, hva er da spørsmål?

Ordføreren vil bruke penger på dette, og vi vil kutte:

Post, Kutt, Sum

1130 Landbruk, 2016-nivå, 259.000

1152 Miljøfyrtårn, 100 prosent, 16.000

1153 Kommuneplanlegging. 2016-nivå, 145.000

1170 Eiendomsskatteinnkreving, 50 prosent, 250.000

1450 Næringsarbeid, 100 prosent, 889.000

1500 Miljøadministrasjon, 100 prosent, 545.000

1600 Administrasjonsbygg, 5 prosent, 231.000

2530 Flyktningadministrasjon, 100 prosent, 5.130.000

2550 Læringssenteret, Selvkost, 1.496.000

4310 Servicetorget, 2016-nivå, 414.000

6100 Stab, 33 prosent, 1.070.000

6210 Personaltiltak, 2016-nivå, 363.000

6211 Hovedtillitsvalgt, 80 prosent, 598.000

6240 Kvalitet, 100 prosent, 1.044.000

Sum kutt 12.450.000 kroner

9010 Eiendomsskatt på hus og fritid, 100 prosent, 12.400.000

Balanse 50.000

 

Vi i Fremskrittspartiet vil heller kutte disse 12,4 millionene fra budsjettet og gi deg en eiendomsskatt på kroner 0.

 

Birkenes Frp

Odd Gunnar Tveit

Martin Konstali