Gi RWE klar beskjed

BRO: Broa over Tovdalselva ved Senumstad. FOTO: Karl Ragnar Gjertsen / CC BY-SA 3.0

Ordføreren og Senumstadbrua.

Ja, en skal ikke klage på at ordføreren har mange måter å forklare sin side/syn på en sak, nei …

Men over til sakens kjerne: Det er ikke Birkenes kommune sitt ansvar at ny bru blir bygd, og at RWE rekker å få vindturbinene i gang i løpet av 2021 for å få «grønne sertifikater».

Tror virkelig ordføreren og styringsgruppa at de andre alternativene for RWE blir billigere enn 17 millioner kroner?

Jeg vil gjerne se en bru over ved Tjærestrøm til 17 millioner kroner som skal være godkjent for 140 tonn belastning.

Og inngrep i naturen har samme avstand for RWE som andre langs Tovdalselva, og vil bety dyre løsninger for RWE.

Og bygge vei fra Oggevatn med dette kravet over til Bjelkeberg for 17 millioner kroner?

Nei, gi RWE klar beskjed om at de selv får betale 40 prosent av ny bru på Senumstad. Estimatet på 55 millioner kroner er ikke kvalitetssikret etter det jeg vet, og det er store usikkerhetsmomenter inne i bildet da en vanlig bru ikke blir bygd med slike krav.

Kommunen har ikke ansvar for en fylkeskommunal bru, og har ikke penger å bruke på dette.

Ingar Uldal

PS: Angående grønne sertifikat. Nå har jo innleid konsulent Kjell Rune Nakkestad gått ut og påstått at vindmøller er så lønnsomt, at de grønne sertifikatene ikke trengs … Det er rart når blant annet en norsk økonomiprofessor på universitetet i Firenze uttaler i en rapport at vindmøller på land har en produksjonskostnad på 60 øre per kilowattime jevnfør formelen en bruker for å beregne slikt, hvor investering, årsproduksjon og mer tas med i betraktning.