Om knebling av E.ON

Onsdag er en trivelig dag. Da kommer BirkenesAvisa.
Litt spesielt var det imidlertid onsdag 2. oktober, mest på grunn av referatet fra siste vindkraftmøte og ikke minst på grunn av lederartikkelen med tittel «Litt spesielt».

I lederartikkelen gjøres det et meget stort nummer av at jeg som møteleder, ikke bare «hadde en sterk trang til å kneble», men til og med kneblet E.ON. Dette fordi jeg ikke ønsket å la E.ON overta PC’en slik at de kunne vise en presentasjon på 5 slides som de hadde med seg til møtet og for det andre fordi jeg ikke lot representanten fra E.ON/Sweco få enda et innlegg etter at diskusjonen var avslutta.
Jeg har problemer med å la disse beskyldningene bli stående uimotsagt. Det var overhodet ikke min mening og har heller aldri vært min mening «å kneble E.ON». Hvis noen oppfattet det slik, beklager jeg selvsagt dette. E.ON var invitert til møtet på lik linje med kommunestyrerepresentanter, kommuneadministrasjonen, Motvinds medlemmer og alle andre interesserte. Det var et åpent møte. E.ON hadde på forhånd fått beskjed om at de hadde anledning til å stille spørsmål etter at hovedinnleggene var holdt. Det var ikke meningen at de også skulle holde eget innlegg med presentasjon. Når E.ON således under møtet ber om å få overta PC og talerstol for å vise sine slides, oppfatta jeg det slik at de ville komme med enda et hovedinnlegg. Det var knapt om tid, og jeg avslo først deres anmodning, men valgte ganske raskt å endre dette. Saken skulle således være ordnet. E.ON/Sweco fikk vise sin presentasjon uten noen form for avbrudd fra min side.

Etter pausen ble det en god diskusjon med mange gode innlegg og E.ON sammen med hovedinnleder Sveinulf Vågene bidro sterkt til dette. Dessverre er det jo alltid slik at man på et tidspunkt må avslutte selv den mest interessante diskusjon og sånn var det også denne kvelden. Jeg ga ordet til Sveinulf Vågene og opplyste samtidig om at de som ønsket det, måtte tegne seg på talerlista under dette innlegget. Da alle replikker og innlegg var unnagjort, fikk Vågene som hovedinnleder anledning til å avslutte det hele med en sluttkommentar. Etter dette sluttinnlegget spratt Sweco/E.ONs representant opp og forlangte ordet igjen, noe jeg avslo siden strek var satt. Man kan gjerne kritisere meg for dette, men å kalle det å «kneble» E.ON må da vitterlig mildt sagt kunne kalles «litt spesielt». Når strek er satt, og dette er behørig bekjentgjort, er diskusjonen slutt. Jeg har aldri hørt at det skal kalles knebling hvis man ikke får ordet etter at diskusjonen er slutt!
For øvrig kan jeg opplyse om at E.ON etter møtet takka meg for et godt møte og det var ingen kommentar fra deres side om at de følte seg krenket. Dessuten vil jeg nevne at også en annen avis var representert på møtet. De omtalte møtet over ei heil side, men ikke et eneste ord om det som BirkenesAvisa beskriver som knebling av E.ON.

Journalister har en viktig oppgave som vaktbikkjer og skal passe på når det skjer overtramp, spesielt mot de svake i samfunnet. E.ON kan vel neppe regnes med blant de svake. Selvfølgelig skal man være vaktbikkje også for et av Europas største konsern, men så vidt jeg har forstått, har det absolutt ikke vært noe problem for E.ON å komme fram med sine synspunkter, det være seg i aviser, på møter eller overfor Birkenes kommune. Kanskje avisen heller skulle sett mer på den makta dette gigantiske utenlandske konsernet representerer og på egenhånd vurdere seriøst og kritisk E.ONs gigantiske planer for vår vakreste Birkenes-natur? I tillegg kunne man også se nærmere på prosessen som ligger bak prosjektet og vurdere hvor demokratisk den har vært. Dette bare som et par tips… Jeg kan gjerne komme med flere.

Torstein Arne Svendsen
Vindkraftmotstander