Senumstad


Senumstad bru

Vi registrerer at det har vært mye skriverier og diskusjon som gjelder Senumstad bru og nedgradering.
Ikke overbevist på Lista

Naboene på Heskestad har vidt forskjellig oppfatning av vindkraftverket. Han ene flytter, mens han andre har fått en lettere hverdag.