vindkraft
Veltalende bygdefolk

Vegdølene som kjemper for at Eon skal legge sitt bebudede innovasjonshus til Engesland har mange og gode argumenter.Googles kjøp av grønn energi

Ordføreren svarer på Øyvind Birkelands spørsmål om det kan skje i Birkenes at Google kjøper all kraft fra et eventuelt vindkraftverk.


Punger ut til næringslivet

Samtidig med at Eon forbereder konsesjonssøknaden til NVE, begynner Birkenes næringsforum arbeidet med å kartlegge kompetansen til det lokale næringsliv.