VindkraftSkrinlegg planene

Trond Harstad ber Asko-sjef Torbjørn Johannson skrote vindkraftplanene på Nordbø i Lillesand.RWE og naboene

Var det noen som spurte berørte naboer før vindkraftplanene ble satt i gang?