Vindkraft
Vind og motivasjon

Selv en naturvenn er villig til å ofre natur hvis en kan påvise solid klimagevinst. Men den uteblir.


Kjære Gyro!

For en rørende omsorg du viser for det tyske milliardkonsernet RWE.