Vindkraft
Over tusen høringssvar

Motstanden mot utbygging av vindkraft på land har eksplodert. Én uke før høringsfristen 1. oktober har departementet fått inn godt over tusen høringssvar.


Massiv motstand mot vindkraft

Av 101 norske kommuner som har områder velegnet for vindkraft på land, sier 78 nei til utbygging, mens bare fem sier ja. 18 har ikke svart eller vet ikke.Den nye olja

Ja til vindkraft er ja til en selvstendig kommune med god økonomi.


Senterpartiet om vindkraft

I Senterpartiet så har vi medlemmer som både er positive, negative og usikre når det kommer til vindkraft i vår kommune i likhet med befolkningen ellers.