Tore Thomassen
Frimodig og forfulgt

I anledning Martin Luther og 500-årsfeiringen av reformasjonen innbød Birkenes menighet til markering.