Ordføreren og vindkraft

FORFATTER: Tore Thomassen, her avbildet i forbindelse med boklansering i 2017.

Er det noe å lære av kommuner som allerede har etablert vindkraftverk?

Ordføreren i Birkenes har stadig store og positive tanker om verdien av det kommende vindkraftverket i vår kommune. Han holder fram olje- og energiminister Freibergs (Frp) uttalelse om at «Odderhei og Bjelkeberg er et godt vindkraftverk med en klart positiv nåverdi».

Jeg skal ikke lage morsomheter av arbeiderpartifolk som støtter seg på Frp-ere, men heller oppfordre ordføreren til å konsultere sin ordfører-kollega i Farsund, Arnt Abrahamsen fra Arbeiderpartiet. Vindkraftverket på Lista ble ferdigstilt i 2013, og ordføreren svarer i siste nummer av Natur & Miljø på spørsmålet: «Om du hadde visst det du vet i dag, ville du vært for eller mot vindkraftverk på Lista?»

«Jeg ville vært imot, av den enkle grunn at det båndlegger så store områder av eiendommer og natur. Også har vi støyproblematikken, som jo er reell for de det gjelder, selv om jeg vet at det er ulike oppfatninger her. Jeg er en vannkraftmann, som mener vi heller burde bygget ut eksisterende vannkraftverk, for å få mer energi. Da hadde vi fått mer igjen. Jeg synes vindkraftprosjektet har vært en dårlig investering», sier ordfører Arnt Abrahamsen.

Enstemmig kommunestyre sa nei

Da NVE i vår kom med sin nasjonale rapport om områder som er godt egnet til utbygging for vindkraftproduksjon, ble denne drøftet i Farsund kommunestyre. Det er interessant – og bør absolutt være tankevekkende – at en kommune med flere års vindkraft-erfaring, kommer med en enstemmig uttalelse som tilsvar til NVEs rapport. Jeg siterer fra konklusjonen:

«Etter vårt syn bør fremtidens økte energibehov først sikres ved å utnytte muligheter som fører til minst mulig nedbygging av landområdene. Farsund kommunestyre vil derfor si et tydelig NEI til utbygging av mere vindkraftanlegg til lands i vår kommune. Vi støtter videre våre nabokommuner, som nå er under press av utbyggere og nasjonale myndigheter for å måtte ta avgjørelser om utbygging i egen kommune!»

Tar du imot støtten, Christiansen? En ting er at en utbygging kan ha «en klart positiv nåverdi» og «gi grunnlag for lokal næringsutvikling». Men så – etterpå, når konsesjonsperioden er over, pengene brukt opp og naturarven ødelagt – hvordan er prognosene for framtidsverdiene i Birkenes?

Tore Thomassen