Frimodig og forfulgt

LUTHER: Sokneprest Gunvor Hofseth, trubadur Tore Thomassen i tidsriktig kostyme sammen med sammen med organist Reidar Sløgedal

I anledning Martin Luther og 500-årsfeiringen av reformasjonen innbød Birkenes menighet til markering.

De som hadde ventet seg Tore Tang fra Stavanger gikk nok skuffet hjem, men de som hadde forstått at det dreide seg om Martin Luther og vår lokale trubadur, Tore Thomassen gikk hjem beriket og en smule klokere.

Forskjellige forestillinger

– Jeg har forskjellige opplegg tilpasset forskjellige årsklasser og forskjellig publikum, sier Tore Thomassen som ved denne anledning har tatt med seg kirkeutgaven.

Han forteller at det har vært veldig stor etterspørsel etter Martin Luther det siste året, og kirkeutgaven er fremført nærmere 20 ganger.

– Så stiger det fram en mann på historiens arena. Han har ingen planer om å forandre europakartet. Han vil bare forandre noen ting, som ikke er helt som han mener det skal være i den katolske kirke, er åpningsreplikken fra Thomassen.

Luther reagerer spesielt på kirkens påfunn om at man kan kjøpe seg fri fra skjærsilden, en siste plage før man kommer inn i himmelrike. Dette er en ordning som ikke på noen måte er beskrevet i Skriften og det er en ordning som gjør det lettere for rike og velhavende, enn for fattige å komme fram til den evige hvile.

Velge side

Etter hvert ble Luther også engasjert i andre ting som han mente ikke var som det skulle og burde være i kirken. Engasjementet resulterte i de så velkjente 95 tesene på kirkedøra i Wittenberg.  Uten å gå særlig dypere i historien ble han bannlyst og fritt vilt i Tyskland. På mirakuløst vis ble han kidnappet og skjult av en av vennene sine, og på hemmelig sted fikk han arbeide med oversettelse av Bibelen og produksjon av egne skrifter.

Tore Thomassen har hammer med seg. Den symboliserer tesene på kirkedøra, men er også med å slå fast et annet av Luthers hovedbudskap. Det bankes i gulvet så det høres, og hvis folk har begynt å sovne, så våkner de hvert fall nå.

– Du må velge side og heve stemmen, selv om du blir stående alene, sier Thomassen med klar adresse til oss vellykkede og velfødde.

Nåden, troen og skriften alene

Luther hadde ikke bare kamp mot kirken, paven og kardinalene. Han utkjempet stadige kamper med seg selv, men etter mye bønn og studering av Bibelen fant han fred med seg selv og fred med sin Gud. Og i denne freden sto nåden, troen og skriften alene sentralt, så sentralt at han følte seg forpliktet til å fortelle andre om det.

Men dette med nåden, troen og skriften alene var et kraftig angrep på den regjerende kirke, og hans taler og skrifter ble forbudt. I dag, fem hundre år senere ser vi at forbudene den gang var til liten nytte.

Sang og musikk

Med Tore Thomassen som foredragsholder er det ikke overraskende at forestillingen i Birkenes kirke blir ledsaget av sang og salmer. Det har sammenheng med at Luther ikke bare var teolog, men også hadde eksamener i musikk.

Kanskje ikke overraskende at hans hovedinstrument var Lutt. Det er ikke tall på hvor mange salmer han har skrevet. Forestillingen tok oss igjennom «topp åtte», med Gud som den faste borgen på topp. Fin blanding av Martin L og Tore T som gjorde Luthers liv og lære dagsaktuelt.

Dagsaktuelle refleksjoner

Sikkert uten tanke på Adam og Eva i hagen serverte soknepresten epler etter forestillingen. Det resulterte hvert fall i at folk tok det litt med ro, og det ble plass til en og annen refleksjon i forlengelsen av forestillingen. Men det var ingen som ville stå fram, selv om refleksjonen kunne være både dypsindige og aktuelle.

Martin Luther, som talte kirken og annen øvrighet midt imot har satt spor. Han er blant få som har fått trosretning og kirkesamfunn oppkalt etter seg, og det er ikke mange på hans alder som fremdeles blir sitert og studert så inngående. Og som en av de navnløse rundt eplefatet til soknepresten sa:

– Det gjelder vel å lytte til Luther i seg selv og så handle deretter. Og Luther var veldig opptatt av tro og kjærlighet, ikke vold og makt.