Arild WindslandKjære velger

Birkenes er en flott kommune og det er et klart mål for Høyre at Birkenes skal være en kommune folk ønsker å flytte til.
Med politikk i blodet

Arild Windsland begynte å opptre på den politiske scene i 1979, da var han 19 år gammel. Men interessen for politikk grep tak enda tidligere.