– Svar til Inger Selmer

(Arkivfoto)

 

Jeg har fått et åpent brev fra Inger Selmer angående hjemmehjelp i kommunen.

Det har tatt litt lengre tid enn nødvendig å besvare, noe jeg beklager, men her er noen begrunnelser på de spørsmål Inger Selmer stiller.

Hedde kommunen bedre råd den gang på 90-tallet enn i dag?

Svaret er ja. Kommunen har langt flere oppgaver i dag enn for 30 år siden. Spesielt på helsefeltet.

Er det bare prioriteringer?

Svaret her er også ja, men det må forklares. Kommunen ønsker at folk skal bo hjemme lengre og da må forholdene legges til rette. Hadde vi hatt midlene ville vi selvsagt ha gitt mer hjemmebasert hjelp til den eldre befolkningen. Dette er en utfordring som Birkenes deler med veldig mange kommuner i landet.

Fra politisk hold har vi satt et ekstra søkelys på hjemmebasert omsorg. Helse og oppvekstutvalget har etter valget satt denne tjenesten høyt opp på dagsordenen. Vi blir stadig flere eldre og hjelpebehovet er økende, derfor må vi hele tiden ha søkelyset rettet mot å ta de riktige valgene. Det er mye teknologi som kan frigjøre ressurser. Egnede boliger for eldre er også en del av politikken. Vi har også en frivillighetssentral å spille på. Skal vi lykkes med å gi den hjelp som trenges for å fungere og føle trygghet i eget hjem, må vi samarbeide og her er de eldre selv en viktig ressurs.

 

Arild Windsland

Ordfører