Sommerhilsen fra ordføreren

 

Det er sommer og ferietid. Vi kan senke skuldrene og lade batteriene. Jeg tror vi trenger dette lille avbrekket i en travel hverdag. Vi må bare huske på å gjøre det slik at ferien ikke blir fylt med stress og kav.

Vi folkevalgte avsluttet første halvår med kommunestyret 20. juni. Det ble et fint og godt møte der representanten viste en fantastisk evne til å finne hverandre i kompromisser i viktige saker. Både i valg av ny tomt for miljøstasjon og i kriterier for tildeling av tjenester innen eldreomsorg fikk vi enstemmige vedtak etter at vi tok en liten pause og snakket sammen. Når møtet var over samlet vi oss til is og jordbær og fikk med oss de siste solstråler av årets lengste dag. På tvers av alle partigrupper var stemningen høy. «Selv om vi er uenige – så er vi jo venner»: Det er et sitat fra Ronny Thommassen. Et godt utgangspunkt fra en nyvalgt representant.

Samarbeid blir nok et nøkkelord i høstens budsjettbehandling. Det er noen mørke skyer over kommunens økonomi og det blir nok noen tøffe prioriteringer i neste års budsjett. For å realitetsorientere det litt, så er det prognoser til et overforbruk som er varslet. Mye av det skyldes økte utgifter til ekstra bistand innen helse og skole. Det er kostnader som ofte kommer brått på og er vanskelig å forebygge. Vi har også brukt mye oppsparte midler i foregående års budsjetter og nå nærmer den krybba seg tom. Vi har i inneværende år fått et godt utbytte av Å energi, og på kort sikt gir flyktningmottaket oss ekstra inntekter. Så fremkommer det litt ulike tall hva et vindkraftverk kunne gitt av inntekter – helt opp til 20 millioner kroner årlig i eiendomsskatt er blitt konkludert av en politiker i denne avis. Det riktige tallet er drøye 5 millioner. I tillegg er det en mer ustabil produksjonsavgift. Så dreier vindkraft seg om så mye mer. Som ulemper for naboer og nedbygging av natur.

Utfordringer til tross, så har vi en flott kommune med mange positive bidragsytere. Vi har ingen blindlei med svaberg og bølgeskvulp, men vi har en elv og ellers mye flott natur å by på. I september kommer det badstue på Elveplassen og toppturene i Birkenes er viden kjent på hele Agder, og lag og foreninger leverer aktiviteter på øverste hylle.

I vårt samarbeid i region Kristiansand jobber vi ordførere sammen for å framheve regionens stedskvaliteter. Gjennom det samarbeidet har vi faktisk oppnådd at Kjevik igjen skal gjenoppstå med en befalsskole. Den skal flyttes fra Sessvollmoen, og med det må mange ansatte på flyttefot til Sørlandet. Vi skal sammen ta en tur til Jessheim for å presentere hva vi har å tilby – både av jobb og tilbud på fritiden til hele familien. Med vår beliggenhet og de gode fritidstilbud vi har i Birkenes, håper jeg mange vil velge å slå seg ned i vår kommune.

Vi går i feriemodus og med det vil jeg takke for jobben som er gjort så langt i år. Til de folkevalgte og til kommunens ansatte, men også til alle som hver dag holder hjulene i gang og bidrar til at alt fungerer. Hver og en av dere er med på å gjøre Birkenes til en god kommune.

Til slutt vil jeg sitere den kjente journalisten Harald Stanghelle som ønsket seg mye agurknytt i media i sommer. – Det betyr at det ikke skjer noe alvorlig skandaler eller ulykker så media må produsere uvesentlige nyheter, mente Stanghelle. Måtte han få rett!

En riktig god sommer til alle lesere og innbyggere i vår langstrakte og mangfoldige kommune.

 

Arild Windsland

Ordfører