Ønsker Stortingsbehandling

Stortingsbehandling: – Dette er en stor og viktig debatt som bør tas av Stortinget, sier representant Lars Haltbrekken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

SV, Sp og MDG krever at Stortinget skal få behandle den nasjonale rammen for vindkraftutbygging, noe regjeringen ikke har planer om.

Ifølge Klassekampen er Sosialistisk Venstreparti blant dem som kommer til å kreve stortingsbehandling av saken.

– Dette er en stor og viktig debatt som bør tas av Stortinget, sier representant Lars Haltbrekken.

Senterpartiets Sandra Borch er enig.

– Med situasjonen vi har sett i det siste om vindkraft, mener jeg at den bør og må til bred, politisk behandling i Stortinget, sier hun.

Mange folkevalgte kritiske

Nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG trekker fram at folkevalgte i mange kommuner er sterkt kritiske til den nasjonale rammen for vindkraft.

I april la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram et nasjonalt rammeverk for vindkraftutbygging på land. NVE peker her på 13 områder landet rundt som kan egne seg for utbygging. Forslaget er sendt på høring, men ifølge statssekretær Liv Lønnum (Frp) i Olje- og energidepartementet skal det kun behandles internt i regjeringen.

– Planen er å utarbeide et endelig forslag til nasjonal ramme etter at vi har fått inn alle høringsuttalelsene. Det gjør vi i samarbeid med de berørte departementene. Deretter skal saken fremmes for regjeringen til endelig vedtak, sier Lønnum til Klassekampen.

Motstandsmarsj og Facebook-grupper

I mai gikk rundt 5.000 personer i støttemarsjer mot vindkraftutbygging som Den Norske Turistforening arrangerte 22 steder i landet.

Rundt 50 Facebook-grupper som er mot vindkraft, har over 150.000 medlemmer over hele Norge. Gruppene har fra 100 til 14.000 medlemmer, og snittet ligger på 1.500 medlemmer.

Lokalt i Birkenes har Motvind tidligere varslet at de protesterer mot den foreslåtte ramma.

Den nasjonale aksjonen «Nei til vindindustri i norsk natur» har 60.820 medlemmer.

– Motstanden øker, sa Trine Borg-Heggedal, som leder en lokal gruppe, til Klassekampen tidligere denne måneden.

17 kommuner har svart

97 kommuner har areal innenfor de 13 områdene som er pekt ut som velegnet for vindkraft i nasjonal ramme. Siden Olje- og energidepartementet la forslaget ut på høring i april, har 17 kommuner svart. Alle ber om at områder i deres kommune holdes utenfor planene.

Frps landsmøte vedtok tidligere i år å gå inn for at kommunene skal ha siste ord når det gjelder utbygging av vindkraft på land. Samtidig viser tall fra NVE at det kun i ett tilfelle er gitt konsesjon til vindkraftutbygging der en kommune har sagt nei.