Viktig å si nei

Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Felleslista åpner ikke for mer vindkraft.

Nå er det utrolig viktig at kommunestyret stemmer JA til administrasjonens forslag til uttalelse til rammeplanen for vindkraft på land som NVE har sendt ut på høring. Administrasjonens forslag til vedtak er slik: Birkenes kommune ønsker å sikre de viktige friluftsområdene i kommunen og verne om de arealene som fremdeles er inngrepsfrie. Kommunen bidrar med fornybar energi gjennom vindkraftprosjektet det allerede er gitt konsesjon til, Oddeheia og Bjelkeberg. Birkenes kommune ønsker ikke ytterlig vindkraftutbygging og ber om at det resterende arealet i kommunen ekskluderes fra kartet over forslag til egnede områder for vindkraft.

Saken var opp i formannskapet 21. august og etter forslag fra Linda Hye (Ap), blei setningen om at kommunen ikke ønsker ytterligere vindkraftutbygging, strøket. Begrunnelsen for dette er å ikke binde opp framtidige kommunestyrer. For SV og MDG som stiller fellesliste til valget, er det viktig å si klart fra om at vi skal ikke ha mer vindkraftanlegg på heiene i Birkenes. Da er det mulighet for at Birkenes blir tatt ut av rammeplanen. Flere Agderkommuner har sagt nei til vindturbiner på heiene i sin kommune.

Om Birkenes åpner for videre utbygging, blir det et desto større press på vår kommune fra utenlandske selskaper. På folkemøtet 22. august redegjorde NVE for rammeplanen og presterte å kalle naturen på Agder som så «vanlig» at det ikke er eksklusjonsgrunnlag, og på tross av innspill fra kommunen om å ta hensyn til den verna Topdalselva – «vår juvel», så er dette tatt lite hensyn til i rammeplanen.

Vi sitter ikke i kommunestyret nå, men stemmer du på oss, vil vi arbeide for naturen og det biologiske mangfoldet – ikke selge oss til utenlandsk storkapital.

Felleslista Birkenes SV/MDG

Ruth Kylland Martinsen

Dagfinn Brørs

Inger Birkeland Slågedal

Iren Sommerset