Artikler av NTB


På teppet om politireform

Etter negative oppslag, intern uro og påstander om krise i politiet krever Ap, Sp og SV at justisministeren kommer til Stortinget og redegjør om politireformen.

Krever klart svar

Kommuner over hele landet frykter å miste kjærkomne kraftinntekter. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum krever at statsministeren fjerner usikkerheten.
Kan få millionbonus

Hvis det ikke oppstår problemer det første driftsdøgnet, kan utenlandske togselskaper få henholdsvis 30 millioner og 40 millioner i bonus fra staten.


Populær førerkort-app

Statens vegvesen opplever stor interesse for sitt digitale førerkort. I løpet av det første døgnet har 670.000 brukere lastet ned den nye appen for lappen.


Over tusen høringssvar

Motstanden mot utbygging av vindkraft på land har eksplodert. Én uke før høringsfristen 1. oktober har departementet fått inn godt over tusen høringssvar.Massiv motstand mot vindkraft

Av 101 norske kommuner som har områder velegnet for vindkraft på land, sier 78 nei til utbygging, mens bare fem sier ja. 18 har ikke svart eller vet ikke.


Flere syke hunder

Siden fredag har Mattilsynet fått 15 nye meldinger om hunder med symptomer på den ukjente hundesykdommen. Flere virus kan nå utelukkes etter prøvesvar.


Over 100 rammet

Mattilsynets kartlegging av den dødelige hundesykdommen viser at minst 102 hunder har hatt blodig diaré så langt.