Konsesjoner kan bli inndratt

Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Minst 11 av 50 vindkraftprosjekt kan ryke fordi utbyggerne ikke har sendt inn de rette papirene i tide til NVE.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har varslet at det ikke vil bli gitt forlenget frist for å sette i drift nye vindkraftanlegg på land etter utgangen av 2021.

– For prosjekter som ikke har sendt inn en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA), kan det bli krevende å få prosjektet ferdig innen fristen, sier Rune Flatby, direktør i konsesjonsavdelingen i NVE til Klassekampen.

Ifølge avisa er det elleve prosjekt som ikke har sendt inn de endelige planene til behandling hos NVE. De elleve utbyggingsprosjektene ligger dårligst an fordi NVE har varslet at disse får lavest prioritet i søknadsbehandlingen.

NVE har i dag gitt konsesjon til 50 vindanlegg som ennå ikke er ferdige. 26 av disse er under bygging, åtte har fått godkjent alt nødvendig planarbeid, men ikke startet byggingen, fem er til behandling, mens elleve har ikke sendt inn endelige planer. Vindkraftverket i Birkenes er blant de hvor NVE ikke har mottatt MTA-detaljplan for behandling.

– Jeg skal ikke avlive noen prosjekter, men de elleve prosjektene lever farlig, sier direktør Øyvind Isachsen i bransjeorganisasjonen Norwea, for norsk vindkraft.

Isachsen er bekymret for at NVEs grense vil føre til stans i vindkraftutbyggingen etter 2021.