25 år er lang tid

Ohrvik og det påtenkte vindkraftverket på Oddehei og Bjelkeberg.

LESERBREV: Det er med undring jeg leser Birkenesavisa fra 1. februar der Tom Roger Ohrvik sammenligner etableringa av «Glassfiberen» med det påtenkte vindkraftverket på Oddeheia og Bjelkeberg.

La det imidlertid være sagt med en gang: Jeg er helt enig med Ohrvik i at «Glassfiberen» har vært av veldig stor betydning for Birkenes kommune og innbyggere. Men når Ohrvik sier han tror at «etableringa av vindkraftpark på Oddeheia og Bjelkeberg kan vise seg å bli like viktig for framtidas Birkenes», så må jeg virkelig melde pass!

3B, som Glassfiberen heter i dag, sysselsetter rundt 200 årsverk og har gjort det i mange år, mens vi kun snakker om 4-5 ansatte når vindkraftverket eventuelt er i drift. Det er vel omtrent det samme antall ansatte som en middels kiosk! Under en eventuell byggeperiode blir det selvfølgelig mange flere, forhåpentligvis også noen fra Birkenes, men vi må innse at de få og store kontraktene tilfaller utenbygds, eller kanskje til og med utenlandske, firmaer. Disse firmaene har som regel egne folk som de bruker på de ulike prosjektene sine.

Ohrvik sier også at «folk var redde for at Birkeland skulle bli gul» da Glassfiberen kom, men ikke hvorfor. La meg da minne om at bekymringa gjaldt fluorutslipp fra smelteovnen. En av glassråvarene inneholdt nemlig det skadelige grunnstoffet fluor. Forurensningstilsynet, som det het den gang, satte strenge grenser for slike utslipp, – sikkert også på grunn av bekymringene i bygda.

Dessuten var ledelsen ved Glassfiberen veldig bevisst på ikke å ødelegge naturen rundt skogsbygda vår og fant fram til råvarer som var helt fri for fluor. 3B har til alle tider vist stort ansvar for miljøet og alltid sørget for å holde seg godt under alle utslippsgrenser. En flott bedrift!

Når det derimot gjelder E.ON, står de fast på at så lenge de holder seg under dagens støygrenser trenger de ikke å ta hensyn til de menneskene som måtte lide under støy fra vindkraftverket.

Da er det verdt å merke seg at norske industribedrifter, 3B inkludert, må tilpasse seg nye og stadig strengere krav til utslipp. Det være seg NOx, CO2, svoveldioksid, osv. Sånn er virkeligheten for dem, mens vindkraftverkene kan operere med samme støygrensa hele levetida. Folk som bor i nærheten av et vindkraftverk må bare finne seg i å leve med den samme støyen i de neste 25 åra.

Ohrviks kommentar til dette: «Det fine med dette prosjektet, er at 25 år ikke er lang tid. Hvis dette blir så galt, må Eon fjerne vindturbinene etter 25 år».

Ja, ja, sier jeg bare. For de som blir plaget av støy til alle døgnets tider er da vitterlig 25 år lang tid….

 

Torstein Arne Svendsen

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!