EON

Eons rolle i Birkenes

Hvordan vil ettertida bedømme det som skjedde? Og hvilken lærdom høster Eon av sitt prosjekt i Birkenes?