Leserinnlegg: Vindmøller innen 2020

SYNLIGHETSKART: Kartet er fra konsekvensutredningen og viser synligheten til den planlagte vindmølleparken. (Utarbeidet av Sweco)

SYNLIGHETSKART: Kartet er fra konsekvensutredningen og viser synligheten til den planlagte vindmølleparken. (Utarbeidet av Sweco)

SYNLIGHETSKART: Kartet er fra konsekvensutredningen og viser synligheten til den planlagte vindmølleparken. (Utarbeidet av Sweco)

Som grunneier, skogeier og bosatt i de indre bygder i Birkenes har verken skog, landbruk eller kommuneøkonomi vært til å smile av de siste årene.
Det var da som en gladmelding da E.ON Vind tok kontakt med grunneierne i Storehei, Oddeheia og Bjelkeberget. Endelig en utvikling her oppe i ingenmannsland.
Verken kyststripa eller snaufjellet blir berørt, kort vei til kysten for transport av elementer til bygging, et godt utbygd strømnett og positive grunneiere. Som en av grunneierne på Oddeheia har tankene ofte kretset rundt hvordan vi kan utnytte denne delen av eiendommen. En del skog er der, men med de tømmerprisene vi har i dag kan det ikke lønne seg å hente det ut. Store myrer har vi som kan dyrkes, men økonomien i landbruket tilsier at vi ikke skal gjøre det. Hyttefelt er jo en tanke, men hvis du skal ødelegge noe for lang tid, så prosjekterer du inn det. Da har du noen som bryr seg om alt som skjer, eiendommen er bundet opp med friområder, og du låser eiendommen nesten for evig tid.
Dette er et prosjekt som vi bare må takke og bukke for her i kommunen, virkelig det vi trenger. Tenk på ringvirkningene her. Over 2 milliarder skal legges ned i de indre bygder. Oppturen blir enorm for både entreprenører, verksteder og butikker. Vi vil få et eventyrlig liv her oppe og mye som skjer. Vi får utbedret kommunalt veinett og en del oppretting på fylkesveinettet. Dette kan bli en turistattraksjon og et landemerke i tillegg til inntekt for utleiere og kommune i minimum 25 år. En lottogevinst er jo ingenting i forhold til dette.
Vi kan ikke sitte her og skrike om fornybar energi og selv ikke ville ha det! Den norske stat har gått ut og lovt økning i kraft i form av fornybar energi innen 2020. Ca 50 % av økningen skal skje i form av utbedring av eksisterende vannkraft og nybygging i form av småkraftverk. De som skriker høyest mot vindkraft vil vel heller ikke ha utbygging av ny vannkraft, eller det er kanskje greit andre steder, bare ikke i Birkenes? Dette betyr at det må settes i gang minimum 1000 vindturbiner i Norge innen 2020, og her er de langt bak skjemaet.
Vi må også tenke lengre enn strøm til Norge. Skal vi redde verden fra utslipp i form av enorme kullkraftverk, må vi bygge ut den fornybare energien som er mulig, ikke sitte her på vår egen tue og tenke på oss selv. Se på dette som Birkenes sitt bidrag til mindre forurensing i verden. Og til de som syns vår natur er så fantastisk; åpne øynene og se dere rundt. Vi har mye fin natur i dette landet som ikke er bygd ut og heller ikke kan det. Det er sjelden å treffe en turist som er her i Birkenes på grunn av heiene våre, men det kan snus når de blir lett tilgjengelige.
E.ON Vind mistet konsesjonen på 3 av 8 kullkraftverk bare i 2010. Dette må erstattes, og jeg syns det er fantastisk at vi kan hjelpe til.
Fugleliv? Blir rasert? Da må dere lese rapporter og gå på skauen og se. Hvis noen har sett en orrfugl eller tiur noe særlig over tretoppen, så må dere si ifra. De er ca 15 meter over bakken, og opp til nederste del av propellen er det mellom 50 og 60 meter. Ikke er det påvist hekkende ørn i området, og havørna holder seg langs fjorden, ikke rundt fisketomme tjern på heia! Falkene er såpass dyktige flygere at de greier seg, og all forskning fra Sverige (som er kommet mye lenger enn oss) viser at dyrelivet er tilbake i sin vante gang ca et halvt år etter anleggstopp og igangsetting av turbinene.
Og skyggekasting? Hvor mange dager er det helt blå himmel slik at vi får dette som et problem? Litt kameler må vi kunne svelge. Og lyden kommer når det blåser, og da rasler det i lauv og bråker på annet vis. Folk bor inntil jernbanene og i byggefelt, dette bråker da adskillig mer.
Hvis hytteeierne er redde for at tyskerne skal erobre Norge igjen denne gangen med vindmøller, så tror jeg de uttalelsene taler for seg selv. Vi skal bo oppi dette og er positive. Hytter som nesten aldri har vært i bruk er plutselig uunnværlige. At det går an. Skal et så stort prosjekt settes i gang, må der mye kapital til, og da må store kraftgiganter til. Om de er tyske eller ikke betyr vel ingenting.
Jeg gleder meg til disse gigantturbinene sviver på heia som et monument, et fantastisk byggverk som det er fascinerende å se på. Veiene som kommer, slik at den vanlige mann også kommer seg inn på heia mi og får se. Det er i hvert fall ingen som går der i dag, utenom en elgjeger i ny og ne. Så hvis heiene våre er så fantastiske, syns jeg dere skal gå på skogstur her oppe og se. Men folk er flokkdyr og vil mye heller gå i kø på Toplandsheia eller på Tveide, reise til Syden og ligge oppå hverandre på ei strand, eller på høyfjellet og stå i kø for å bli dradd opp til toppen. Nei, utbygging av dette området kunne ikke passet bedre.

Mvh grunneier Per Erik Stoveland