GrødebekkenRør i Birkenes

Folk kan ha bodd lenge på Birkeland uten å ane at det er der, og hva det er.