Får legge bekken i rør

REAGERER: Monica Løining reagerer på kommunens saksbehandling. Her i Grødebekken på egen eiendom.

Politikerne snur, og tillater utfylling av deler av Grødebekken.

– Hvis vi nekter dette blir det en stygg sak i gråsona til korrupsjon. I lignende saker har vi sagt ja, og Grødebekken ligger også i rør her ved Kommunehuset. Administrasjonen kan ha utsatt saken med vilje, slik at det ble lettere å si nei. Jeg sier ja til utfylling, sier Odd Gunnar Tveit (Frp).

Sagaen om turbulensen rundt Grødebekken har fått en løsning hva Monica Løinings eiendom angår. Planutvalget tar klagen hennes til følge, og tillater en utfylling av tomta over bekken. Fra før har naboen i nord fått lov til det samme. Bekken skal altså legges i rør på eiendommen.

Da klagesaken var oppe til politisk behandling før sommeren, utsatte politikerne den i påvente av en helhetlig plan for området. Det har de fått beskjed om at de ikke kan, for klager har krav på behandling hos Fylkesmannen dersom kommunen sier nei. Nå snur politikerne, og sier ja før en plan er utarbeidet.

– Sist var jeg tilhenger av en plan, men når vi nå må gi et svar, blir det ja. Dette er den lille kvinnes kamp mot systemet. Den skjevheten som de fleste oppfatter har skjedd, skal komme søker til gode, sier Ole Morten Vegusdal (V).

Mens naboen i nord fikk fylle ut tomta på bakgrunnen av den gamle sentrumsplanen, fikk Løyning i utgangspunktet avslag på sin søknad fordi administrasjonen mente søknaden ikke var komplett før den nye sentrumsplanen trådte i kraft. Søker på sin side påpeker at søknaden kom kommunen i hende lenge før ny sentrumsplan ble vedtatt.

Sakens turbulens får for øvrig sitt synlige monument i hagene til de to naboene. Naboen i nord fikk i sin tid ikke lov til å anlegge utfyllingsmur nærmere enn én meter fra nabogrensa. Nå må Løining forholde seg til det samme. Dermed blir det minst et to meter bredt hull på nabogrensa, hvor bekken blir synlig i bunnen fordi rørene ikke kan kobles sammen.