Rør i Birkenes

Folk kan ha bodd lenge på Birkeland uten å ane at det er der, og hva det er.

LESERBREV: Grødebekk. Grødebekkdalen. Flate Birkeland sentrum utmerker seg ellers hverken med natur eller arkitektur. Men der ligger det altså, midt i sentrum.  Folk kan ha bodd lenge på Birkeland uten å ane at det er der, og hva det er.

Ligger mellom Idrettsparken og Otto Nesset Park, og går fra Strøget vis-à-vis Sykehjemmet og ned til Havane. Du kan gå der, som i en egen verden, uten å merke at du er midt i travel bebyggelse.

Her er det stille.  Bekken sildrer, trærne suser, fugler synger, insekter summer, blomster dufter.  Denne lokaliteten ligger her som en grønn lunge, med artsrikdom og mystikk.

Har noen av kommunens administrasjon eller politikere vært her?  Jeg gikk her en kveld i sommer.  Jeg så ikke Nøkken, men jeg hørte ham synge.

Naturtypen heter en «ravine».  Retningslinjene i naturvernloven og naturmangfoldsloven nevner raviner som Grødebekkdalen som ytterst verneverdige. De er artsrike, truede og sjeldne.

Krefter i kommunen har interesse av å legge bekken i rør og fylle dalen igjen.  Men først må det lages reguleringsplan.  Her må det gjøres riktig, så ikke saken kommer i retur «ved eventuell oversendelse til Fylkesmannen», heter det i Lillesandsposten.

Slike planer skal selvfølgelig godkjennes av Fylkesmannen, og der vil man neppe tillate å ødelegge Grødebekkdalen, en naturperle som mange byer og tettsteder ville ønske seg fremfor det meste annet.

Idrettslaget er blant dem som trenger mer plass.  Pris og ære til dem for deres tilbud om organisert aktivitet for våre barn og unge.  Grødebekkdalen tilbyr uorganisert liv for små stifinnere og mohikanere, som vil oppleve naturen «live».

 

Toralf Aas

 

PS

Dette innlegget sto i Lillesandsposten tirsdag 5. desesember.  Samme kveld kom en melding fra «Vegar», 42 år, oppvokst på Birkeland.  Han skriver blant annet:

«Jeg husker godt følelsen av å komme ned i dalen der og være så nærme sentrum, men allikevel et helt annet sted. En bekk var sånn jeg husker det også en magisk lekeplass for en gutt i rette alder.»

DS