Reagerer på forskjellsbehandling

REAGERER: Monica Løining reagerer på kommunens saksbehandling. Her i Grødebekken på egen eiendom.

Reagerer på usaklig forskjellsbehandling når kommunen nekter grunneier å legge bekk i rør.

– Vi har vært svært nøye med å overholde søknadsfristene i denne saken, mens kommunen har sendt oss rundt til en hel haug saksbehandlere, og opptrådt uredelig, sier Monica Løining.

Hun er nærmeste nabo til Strøget, og nærmeste nabo til Grødebekken. Den lille bekken vest for paradegata på Birkeland deler eiendommen hennes i to, og har i mange år vært en kilde til inspirasjon og glede. Det siste året har derimot omstendighetene rundt bekken skapt konflikt.

– Søknaden om å legge Grødebekken i rør ble sendt før den nye sentrumsplanen ble vedtatt, men til tross for det behandler kommunen søknaden etter bestemmelsene i den nye sentrumsplanen, sier Løining.

Søkte før ny plan

Og forskjellen er viktig. I den gamle planen var området avsatt boligformål, mens bekkedalen i den nye planen er avsatt til grøntområde. Dermed krever tiltaket dispensasjon, og kommunen har avslått søknaden.

Det reagerer Løining og sterkt på, og advokaten hun har hyret inn er kritisk til kommunens oppførsel. Mens Løinings søknad er mottatt av kommunen i slutten av september 2016, ble sentrumsplanen vedtatt i begynnelsen av november.

– Kommunen gir reguleringsplanen tilbakevirkende kraft, noe det ikke er anledning til uten i særlige tilfeller. Etter vår oppfatning er det også forskjellsbehandling fra kommunens side når de for kort tid siden sa ja til tilsvarende utbygging hos naboen, skriver advokat Vegard Bahus i klagen.

Ingen alvorlig erosjon

I juni dro derfor planutvalget på befaring til eiendommen. Der fikk de se at naboen til Løining har lagt bekken i rør, og satt opp en steinmur på et par meters høyde tett inntil nabogrensa. Som følge av endret bekkeløp, mener nå Løining at eiendommen hennes er utsatt for erosjon. Kommunen på sin side avviser at bekkeløpet utgjør noen fare for ras på eiendommen.

– Vi mener det ikke er en alvorlighetsgrad som tilsier utfylling av dalen, men det har ikke vært gjort geotekniske undersøkelser. Vår vurdering er basert på hvordan bekken har vært tidligere, sier kommunalsjef Halvor Nes under planutvalgets behandling av saken.

Han forteller at avslaget er begrunnet med den nylig vedtatte sentrumsplanen. På spørsmål fra politikerne om hvilken betydning det har at søknaden kom inn før planen ble vedtatt, sier han dette:

– Søknaden ble fullstendig først etter at den nye planen ble vedtatt.

Vurderte mangfoldet

Naboen fikk for øvrig tillatelse til å legge bekken i rør i 2015. Et tiltak Løining ikke legger skjul på at hun ikke hadde noe til overs for. På befaringa forteller hun at hun gjerne skulle beholdt bekken i dagen, og hun er også kritisk til kommunens behandling av naboens søknad.

– Kommunen fikk den gang føringer fra Fylkesmannen om å ikke legge bekken i rør. Det ble bestilt en naturvernundersøkelse av bekken med tanke på salamander, men denne ble avlyst i tolvte time. Jeg bærer ikke noe nag til naboen, han er i sin fulle rett til å forsøke å gjøre eiendommen greiest mulig, men jeg forventer at kommunen følger spillereglene, sier hun.

I byggetillatelsen fra 2015 framgår det at kommunen har vurdert tiltaket etter naturmangfoldslovens bestemmelser: «Tiltaket ligger innenfor et område som er regulert til boligformål i gjeldende reguleringsplan. Ved reguleringsprosessen ble naturmangfoldloven vurdert uten anmerkninger. Det ansees derfor ikke som nødvendig å vurdere denne på nytt i dette tilfellet».

Utsetter saken

Flere av politikerne i planutvalget ville under møtet gi Løining tillatelse til å legge bekken i rør, men resultatet ble likevel at politikerne utsetter saken. Det skal nå startes en prosess hvor naboene nedover bekkeleiet blir involvert, for å lodde stemninga for å fylle igjen hele dalen.

– Dette området har kvaliteter som overordnede myndigheter er svært interessert. Jeg tror det blir vanskelig å komme videre i denne saken, med enkelte dispensasjoner nedover bekkeløpet uten å se på hvilke konsekvenser dette får for bekken som helhet, sier Nes.

På andre sida av bekken, på Idrettsplassen arbeider kommunen blant annet med planer om en ny barnehage. I forbindelse med ny kommuneplan har det kommet innspill fra naboer sør for Løining om å fylle ut hele dalen.