Utforska bygdas raviner

RAPPORT: Elin Aabel Bergland skreiv på oppdrag for kommunen en rapport om kulturminner og naturmangfold i Mølledalen. Denne skulle ligge til grunn for nærfriluftsliv og folkehelse på Birkeland.

Nærfriluftsliv med helse i hvert steg, og avduking av jordmor.

Nesten 30 deltakere møtte opp på Naturlostur for å dukke ned i bunnen av Birkelands to ravinedaler. Her var grunneiere og urinnvånere som har lekt og hoppa på ski, og er godt kjent i både Mølledalen og Grødebekkdalen. Mens andre har bodd i Birkenes i mange år, nesten uten å vite om disse dalene.

Ole Aasen er som et levende leksikon og han fortalte om framveksten av Birkeland sentrum, noe som nærmest var tilfeldig da det tilslutt blei bestemt at Lillesand-Flaksvandbanen skulle ha et sidespor opp til sagbruket på Tomta. Den gang var det gårdsbruk og enkelte hus på Birkeland, men med toget kom ny virksomhet i gang, blant annet Fritun Hotell, og flere flytta til bygda.

Bjarne Bjorvatn fortalte om   den største gleden i barndommen; ingenting var tøffere enn toget og konduktøren som helste til lua til barn og voksne.

To smier

Elin Aabel Bergland fikk for 15 år siden i oppdrag fra kultur og miljø i kommunen å registrere kulturminner og naturmangfold i Mølledalen. Det blei til seks sider med bilder og verdifull informasjon om denne dalen som hadde kornkvern allerede på 1600-tallet og sag drevet av vannkraft med stem og lange vannrenner.

Det lå også to smier ved bekken. Bekkedalen blei brukt til så mangt; butikkene hadde sine røyser for søppel, folk har fylt ut, kasta hageavfall, ungdommen hadde Dånesbakken om vinteren der de hoppa 20 meter, og Wembly – en liten fotballbane nedenfor Bersefeltet.

Siden den gang har dalen levd sitt eget liv, grodd igjen, vær utsatt for den store flommen i fjor høst som reiv med seg trær, gravde ut og tok med sand og grus nedover til bekkeosen der det nå er ei ny halvøy ut i Berse. Andreas Vollan fortalte om flomskadene og venta ennå på svar fra kommunen.

LEKEPLASS: Tvillingene Lukas og Samuel Stoveland med kameratene Kasper og Jan Bastian leker ofte i Grødebekkdalen. Barn tiltrekkes av rennende vann, og i bunnen av den grønne dalen har de funnet en super lekeplass.

Lekeplass for barn

Rundturen gikk videre på Nils O. Birkeland sin eiendom gjennom sauebeitet ned til Havane, der vi ble kjent med Dina jordmor, før turen gikk opp Grødebekkdal og endte på Idrettsplassen. Grydebekkedal blei den kalt før, og ordet kommer, ifølge Toralf Aas, av gammelnorsk grjot som betyr stein, og kleberstein blei brukt til å lage gryter som de kokte grøt i.

Bakken opp til Strøge sør for bekken kalles for øvrig Steinkleiva. Grødebekken har sitt utspring i Kartemyr og renner under Birkenes Helse- og Omsorgssenter. Det var en åpen, steinsatt bekk før i tida. Nå renner den fritt i bunnen av ravinedalen fra litt nedenfor Strøget og til Havane.

På en tur uka før Naturlosturen, traff vi fire gutter som fortalte at de ofte lekte i denne dalen, og de kunne ikke skjønne hvor vannet skulle bli av om dalen fylles igjen. Denne dalen er frodig og spennende, og turdeltakerne var enige om at dette var en stor opplevelse.

Sporty ordfører

Av 21 inviterte kommunestyremedlemmer, stilte ordfører Anders Christiansen sporty opp. Han fant sogar en fotball i bunnen av Grødebekkdal som han elegant sparka over det høye gjerdet på idrettsplassen og inn til de som var på banen.

Ordføreren synes det var en spennende tur, og tar opplevelsen med seg i videre planlegging – forhåpentligvis ser han, som mange andre, nå en mulighet til å gjøre disse dalene tilgjengelige med stier, infoskilt og skape ei fin rundløype i nærmiljøet på Birkeland; gjerne med start og stopp på Tobias jorde.

Igjenfylling av dalen er både dyrt, gammeldags og gir dårlig flomsikring. I andre kommuner åpner de nå gjenfylte bekkedaler for millioner av kroner. Skal vi ødelegge for framtida? Birkenes SV som tok initiativet til turen, oppfordrer alle fornuftige politikere til å si ja til å bevare våre to frodige bekkedaler.

Man kan ikke anna enn å bli trollbundet av å gå i disse bekkedalene som ringer inne Birkeland sentrum. Et nærfriluftsliv vi ikke må frata framtidige generasjoner med helse i hvert steg.

SAMLING: Alle turdeltakerne står på det nye grusneset i Møllebekkosen.

Avduking av Dina jordmor

Eva og Bjarne Bjorvatn lot likegodt turdeltakerne komme opp på Jordmorfjellet i Havane og være med på avdukinga av Dina jordmor. Ei rotfast furu har blitt en flott skulptur til ære for jordmora på Birkeland gjennom 40 år.

Ei jordmor som i tillegg rakk å få 14 egne barn. På terrassen til Bjorvatn, med utsikt over både Flakksvann og Berse, var det i god jordmorånd servering av svart kaffi og boller.

 

Inger Birkeland Slågedal

DINA: Eva og Bjarne Bjorvatn samarbeidet med å få kledd nattkjolen av Dinaskulpturen så den fruktbare jordmora kan æres i all sin prakt til forbipasserende. Dette bør nå bli en topptur i Birkenes!