Bunntur i ravinedaler

TUR: Ole Aasen i Mølledalen.

Inviterer til naturlostur i Birkelands to ravinedaler; Mølledalen og Grødebekkdalen.

En såkalt bunntur som ei avveksling fra toppturer. Frammøte på Tomta søndag 24. juni klokka 13.00.

Første stopp er lokomotivet med informasjon om Lillesand-Flaksvandsbanens betydning for framveksten av Birkeland. Turen fortsetter på lina ned til Sysmia der naturlos Ole Aasen forteller om den gamle veien fra Birkeland til Rennehaven. Bjarne Bjorvatn blir med og forteller om jernbanen og Birkeland før i tida.

Vi går langs bekken og Ole forteller hvor stemmen, bekkekverna/mølla og sava var, og ellers om livet ved bekken før i tida. Elin Buli Bergland skreiv en rapport om biologisk mangfold i Møllebekken for 15 år siden, og ho blir med og forteller underveis.

Både Mølledalen og Grødebekkdalen er bratte ravinedaler, og de er vanskelige å gå i på grunn av gjengroing og flomskader, her må vi gå litt opp og ned av dalen. Folk må ha støvler og gode turklær.

En ravine er en V-dal i lausmasseterreng, danna av bekker og mindre elver med bratte sider, 20-70 prosent helling. Ravinedaler er artsrike og sjeldne med rikt biologisk og geologisk mangfold og de er viktige landskapselementer som er under press og dessverre stadig fylles igjen.

Fra Møllebekkosen går vi opp på riksveien og ned Osekleiva til Havane der vi kanskje treffer Dina jordmor? Og videre opp Grødebekkdalen som er under press for igjenfylling. En ravinedal som ødelegges, er tapt for alltid, og et spesielt område blir borte.

Toralf Aas vandra i Grødebekkdalen i fjor, og skreiv leserinnlegg i Birkenesavisa om turen: Du kan gå der, som i en egen verden, uten å merke at du er midt i travel bebyggelse. Her er det stille.  Bekken sildrer, trærne suser, fugler synger, insekter summer, blomster dufter.

Denne lokaliteten ligger her som en grønn lunge, med artsrikdom og mystikk.

Vi ønsker å sette fokus på Birkelands karakteristiske bekkedaler og gjøre folk kjent med historia, kulturminnene og sammenhengen mellom natur og kultur. Det er unikt at flate Birkeland har disse spennende dalene som grønne lunger i et stadig mer tettbygd område.

Med rydding og tilrettelegging kan disse dalene bli flotte turområder for de sentrumsnære barnehavene, skolen og folk som ser verdien av å vandre i «regnskogen», ikke bare komme opp på toppene. Velkommen på tur!

 

Inger Birkeland Slågedal

Birkenes SV