Flakk

Flere skyss-protester

Foreldre på begge sider av Flakksvann reagerer på frafall av skoleskyss. Også de som bor nærmere skolen enn grensa på fire kilometer.Må passere stort industriområde

Glen Jørgensen reagerer på at skolebarn som bor på Flakk må passere Birkelands største industriområde på Tollnes to ganger daglig for å komme til skolen.


Får ikke skyss

Fra høsten av vil ikke de som bor på Flakk få rett på skoleskyss. AKT har foretatt elektronisk avstandsmåling for alle elever i kommunen.


Reagerer på skytestøy

Beboere på Flakk reagerer på støy fra skytebanene rundt Flakke Loner. Sinus har gjennomført støymålinger på oppdrag for skytterlaget som viser at de er innenfor grenseverdiene.