Engesland
Roser privat initiativ

I Iveland har kommunen vært sterkt delaktig i utviklinga av kommunesenteret. Nå roser ordføreren det private initiativ i Vegusdal.


Har bygget borg

Med 100.000 kroner i egenkapital og tippemidler, og 100.000 kroner i egeninnsats får man til mye ved skolen på Engesland.