Engesland


RWE + Engesland = sant

KrF ber kommunestyret gå inn for Engesland som stedsvalg for driftsbygning, lager og innovasjonshus i forbindelse med vindkraftutbygginga i Birkenes.

Roser privat initiativ

I Iveland har kommunen vært sterkt delaktig i utviklinga av kommunesenteret. Nå roser ordføreren det private initiativ i Vegusdal.


Har bygget borg

Med 100.000 kroner i egenkapital og tippemidler, og 100.000 kroner i egeninnsats får man til mye ved skolen på Engesland.