Aanesland Fabrikker


Aanesland til Lillesand

Aanesland fabrikker har kjøpt et større næringsområde på Gaupemyr i Lillesand kommune. Om alt går etter planen flytter bedriften i løpet av 2020.