Leserinnlegg: Trygve Løland har sendt brev til NVE om Aanesland Fabrikkers planlagte vindturbintårn i tre

Aanesland Fabrikker.

Til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Bjelkeberg og Oddeheia vindkraft.

RWE, «Vindmuligheter» og Aanesland Fabrikker siteres stadig i avisene på at det skal bygges et turbintårn i tre. Representanten for sistnevnte uttalte til og med at dette pilotprosjektet er helt avgjørende.

Kjell Rune Nakkestad, RWE, sa også til meg personlig at dette er ikke tull, det er realistisk. Han sa også at turbinen skal være like stor som alle de andre og ha en tårnhøyde på 141 meter.

I den forbindelse har jeg noen spørsmål:

–  Omfatter prosjektet 17 eller 18 turbiner?

– Hvor skal turbin nr. 18 stå?

– Siden det er et pilotprosjekt, skal denne turbinen da være ekstra godt synlig?

– Må planområdet utvides?

– Hvor mye blir totalt installert effekt?

– Kan ikke se at tretårnet er nevnt i MTA-planen. Må det lages ny MTA-plan?

 

Birkeland 27.1. 2021

Hilsen Trygve Løland, innbygger

 

Obs! Jeg har ikke adresser til de involverte. Dere må gjerne videresende. Forventer svar.

______________

Leserinnlegg