Gunnar Adolf Aanesland: Kommentar til Trygve Lølands leserinnlegg i Birkenesavisa

Gunnar Adolf Aanesland ble ønsket velkommen til Lillesand av daværende ordfører Arne Thomassen (H), etter at Aanesland Fabrikker høsten 2018 kjøpte ny industritomt på Gaupemyr.

 

Aanesland Fabrikker as har igjennom det utmerkedet samarbeidet med det lokale initiativet Vindmuligheter og RWE fått anledning til å innovere og utvikle et eget tretårn konsept til vindmøller.

Gunnar-Adolf Aanesland og Kjell Rune Nakkestad i RWE har hatt flere samtaler med NVE, som selvsagt er meget positive til innovasjon i vind industrien her til lands. De gjør det de kan for å støtte slike gode initiativ.

Etter besøk hos RWE sitt hovedkontor i Essen, med deres sjefingeniører og ledere av utviklings/innovasjons avdelingen er det inngått avtale om felles bruk av infrastruktur, tilkoblingspunkter.

RWE sitt service og vedlikeholds team skal også ha ansvaret for Aaneslands vindmølle.

Pilot tårnet i tre, vil være et 18. tårn, stå i eget område utenfor hovedanlegget, men nært nok til at alle service tjenester utføres i samme operasjon som resten av parken.

Det vil være en Vensys 126 turbin, 3,8 MW på det 140m høye tårnet.

På dette tårnet har Aanesland skapt kontakt mellom vinge produsenten og 3B Fiberglass på Birkeland. Den lokale glassfiberen fra Birkeland har selvsagt riktig kvalitet, som gjør at på pilot tårnet, så vil vingene bli spunnet av lokal glassfiber tråd.

Snakk om kortreist og miljøvennlig vindmølle, den eneste i sitt slag i verden!!

Grunneier avtale er etablert.

Avtale om strøm tilkobling og levering på nettet er etablert med Agder Energi.

Et pilot tårn på effekt under 10 MW er ikke underlagt konsesjon, bare vanlig behandling i plan og bygnings loven.

 

Birkeland 3. februar 2021

Gunnar-Adolf Aanesland

____________________

Leserinnlegg