For dyr tomt

Kommunens vedtatte økonomiplan sier vi skal vise moderasjon.

LESERBREV: Det ligger kontrakt klar for undertegnelse som gjelder kjøp av 7,9 mål tomt til ved Valtjønn.  Eier er Aanesland Fabrikker AS. Prisen er satt til 15 millioner, pluss 5 millioner som stipulert verdi for opparbeidet næringstomt på Tveide.

Til sammen utgjør planlagt kjøp en kostnad på 20 millioner for kommunen. Andre kostnader som vil påløpe ved denne investeringen er dokumentavgift, rivningskostnader for den gamle fabrikken, avfallsdeponering, renter på lån og tap av renter ved bruk av fondsmidler.

Til sammen dreier det seg om 3 millioner eller mer.  Kommunestyret skal si ja eller nei til denne investeringen førstkommende torsdag.

På Tveide er prisen for opparbeidet tomt cirka 500 kroner kvadratmeteren.  Til sammenligning vil tomta ved Valtjønn koste kommunen 2.500 kroner kvadratmeteren, og sikkert nærmere 3.000 kroner kvadratmeteren med ekstrakostnadene nevnt ovenfor inkludert.

Disse summene er hinsides markedspriser på Birkeland, og jeg kan ikke være med på en slik investering.

Jeg vil beklage ovenfor forhandlingsutvalget som består av ordfører, varaordfører og leder for opposisjonen at jeg som formannskapsmedlem ikke våknet tidligere og protesterte, men var med å gi et mandat for disse summene i forhandlingene.

Om jeg har gjort denne feilen, så ønsker jeg ikke å gjøre en ny feil for å dekke over den første.

Kommunens vedtatte økonomiplan sier vi skal vise moderasjon og betale gjeld så sant vi kan. Fylkesmannen påpekte, under tiden vår på ROBEK, at gjelden i Birkenes er høy.

Det argumenteres med «trepark» i de nye næringsarealene på Tveide som et ledd i at Aanesland Fabrikker AS med sine seks ansatte muligens flytter dit, men dette er planer på svært løse kvister uten noen konkret plan eller økonomisk fundament.

Det er positivt med satsing på vekst og utvikling, men det er viktig med solide analyser og godt planarbeid før man investerer.  Dette synes å mangle i denne saken.

Birkenes kommune har alternative arealer som vi kan bygge ut langt rimeligere enn denne dyre fabrikktomta. Jeg håper kommunestyret kommer til at det ikke er forsvarlig å gi 20 millioner for «Aaneslandtomta» når vi skal stemme på torsdag.

 

Ole Morten Vegusdal

Venstre