Vokser og trenger plass

HÅNDVERK: Gunnar Adolf Aanesland ved Aanesland fabrikker.

Vi er ingen finansakrobater som skal sko oss på en god handel.

LESERBREV: Aanesland Fabrikker er en solid, ansvarlig og veletablert bedrift med en stolt historie i Birkenes. Vi er nevedyktige arbeidsfolk med en kjærlighet for skogen og treprodukter. Siden etableringen i 1946 har vi skapt viktige arbeidsplasser og bidratt med gode skatteinntekter for kommunen.

Vi er nå 72 år gamle, men fortsatt innovative. I samarbeid med oljebransjen har vi nylig forsket på og investert flere millioner kroner i en banebrytende boremaskin for trestokker i lange lengder. Den vil føre til vekst og flere industriarbeidsplasser! I den forbindelse har vi søkt kommunen om å utvide eksisterende fabrikkområde på Valtjønn.

Økt produksjon betyr utvidede arbeidstider og økt trafikk av tømmer inn og ut av området vårt. Ingen brydde seg om trafikken i årene da fabrikken var den eneste bygningen i området. Men etter hvert som det er etablert både skole, barnehage og boligområde rundt fabrikken, har vi forståelse for at støy og trafikk knyttet til vår virksomhet medfører ulemper for våre naboer.

Derfor har Aanesland Fabrikker og Birkenes kommune ved flere anledninger hatt samtaler om å flytte fabrikken fra et boligområde til et industriområde. Et eget forhandlingsutvalg, ledet av ordføreren, fikk mandat fra formannskapet til å fremforhandle en avtale som innebærer at vi flytter fabrikken fra Valtjønn til et nytt industriområde på Tveide. Gjennom høsten og vinteren har vi forhandlet oss fram til en utkjøpspris for eiendommen vår, og muligheten for å kjøpe en egnet tomt på Tveide.

Aanesland Fabrikker driver virksomheten på en eiendom som består av nærmere åtte mål tomt, 2500 kvadratmeter næringsareal og seks leiligheter. Eiendommen gir oss betydelige årlige leieinntekter, og i samtalene med kommunens forhandlingsutvalg har vi presisert at vi må ha betalt det leieinntektene og eiendommen vår er verdt for oss i dag, uavhengig av hva en kjøper ønsker å bruke eiendommen til fremover.

Vi er ingen finansakrobater som skal sko oss på en god deal. Vi er ærlige håndarbeidere med et sterkt engasjement og hjerte for kommunen vår. Å bygge en ny fabrikk koster nok mer enn hva de fleste tror, og om vi selger eiendommen, skal vi investere alle pengene og mer til for å etablere oss på Tveide, hvor det er ønskelig å etablere en trepark, med Aanesland Fabrikker som en sentral aktør.

Birkenes har de siste årene sett nærmere 100 arbeidsplasser forsvinne ut av kommunen. Vi håper i denne saken å finne en løsning som er bra både for kommunen, Aanesland Fabrikker og naboene våre.

 

Gunnar-Adolf Aanesland

Daglig leder, Aanesland Fabrikker