Grensa skaper trøbbel

ARBEIDSGRUPPE: Torunn Risdal Momrak er blant dem som har sittet i en arbeidsgruppe som har arbeidet for at Hovlandsdalen skal sogne under Evje og Hornnes kommune. Beboerne i området beskrev på et dialogmøte med kommunen i forrige uke, om deres utfordringer med å være en utkant av Birkenes.

Beboere i Hovlandsdalen flytter til Evje for å sikre seg god helsehjelp når de blir eldre.

– Vi engasjerer oss i denne saken fordi den betyr mye for oss. Gjennom flere hundre år hørte Hovlandsdalen til Evje prestegjeld, og på riksvei 42 tar det bare 12 minutter til Evje. Skal vi kjøre til Birkeland må vi belage oss på 40 minutter på dårlige veier, sier Torunn Risdal Momrak.

En liten horde beboere stilte opp da kommunen inviterte til dialogmøte med innbyggerne i Hovlandsdalen og Vassgrenda. Fra begge grendene er det kommet søknad om grensejustering, slik at Hovlandsdalen flyttes inn under Evje og Hornnes og Vassgrenda flyttes til Iveland.

– I 1985 ble Lislevand flyttet over til Evje, og det har lenge vært et tema i Hovlandsdalen om vi skal be om det samme. Min onkel har til og med vist meg en ferdig skrevet søknad fra 1994, som ikke ble sendt inn, sier Momrak.

Redusert tjenestetilbud

I Hovlandsdalen har en arbeidsgruppe bestående av henne, Aslak Myklebostad og Anne Hovland ledet arbeidet denne gangen. To år etter søknaden ble sendt, skal nå kommunen ta stilling til saken. Administrasjonen ber, som Birkenesavisa tidligere har meldt, politikerne si nei.

– Vi tror tjenestetilbudet i Hovlandsdalen er redusert på grunn av den lange avstanden til Birkeland. Flere har tatt konsekvensen av dette, og flytta til Evje når helse har skranta, sier Momrak.

Som et eksempel beskriver hun et tenkt tilfelle hvor en person i Hovlandsdalen trenger hjemmesykepleie fem ganger i døgnet. Dette vil kreve seks timer kjøring daglig, og dermed forsvinner omtrent et helt årsverk kun i bilen.

– Vi ser enkelt for oss at dette ikke er gjennomførbart. Å flytte til Birkeland på sine eldre dager er uaktuelt, for der har vi ikke noe nettverk eller tilhørighet. For oss handler denne grensejusteringa om trygghet, tillit og livskvalitet, sier Momrak.

Tungvint med grense

Da søknaden ble sendt for to år siden stilte alle innbyggerne seg bak ønsket om å tilhøre Evje og Hornnes kommune. Nå har en husstand trukket seg grunnet sterkt tilknytting til Engesland. Beboerne der understreker likevel at de ikke synes deres nei skal ødelegge for resten. De håper i så fall det vil bli innført en overgangsordning, slik at barna kan fullføre skoleløpet på Engesland.

Flere av beboerne deler historier om hvor tungvint det er å bo på feil side av kommunegrensa. De fremmøtte politikerne får høre historien om den gravide kvinna so må ta seg fri en hel dag for å treffe jordmora på Birkeland. Hadde hun benyttet samme tjeneste på Evje kunne hun forlatt arbeidet i 15 minutter. Det samme gjelder for skoletannlegen og andre kommunale tjenester.

– Jeg har to små barn, men de bor på Evje for å gå på skolen der, og vokse opp i det miljøet. Der kommer de til å bo fram til de er 18 år, eller til kommunegrensa justeres, sier Myklebostad.

Lite offentlig tilbud

– Noen har trukket seg underveis, men fortsatt stiller flertallet av Vassgrendas innbyggere seg bak søknaden. Saken berører både følelser og fakta, og etter min oppfatning er det fakta som bør veie tyngst, sier Else Karine Haraldseid, og fortsetter:

– For de fleste av oss er det kortere vei til Birketveit i Iveland, enn det det er til Engesland i Birkenes. Det offentlige tjenestetilbudet er også betraktelig større på motsatt side av kommunegrensa.

Innbyggerne i Vassgrenda understreker at de må til Birkeland for å finne et lignende offentlig tilbud av den størrelsen som finnes på Birketveit i Iveland. Av beboerne som stiller seg negative til søknaden er Gyro Heia. Hun påpeker at mange i området har tilknytting til Engesland.

– Det er veldig individuelt hvor man føler tilknytting, og for oss er det mest naturlig å sokne til Engesland. Det er en følelse, og jeg mener det også må tas hensyn til, sier hun.