Ja betyr kort prosess

VIL TIL EVJE: Aslak Myklebostad og resten av arbeidsgruppa i Hovlandsdalen ønsker å melde overgang til Evje og Hornnes kommune. På kartet vises Hovlandsdalen.

Dersom Birkenes kommune villig vinker farvel, kan prosessen bli kort.

– Hvis Birkenes sier ja, og Evje og Hornnes og Iveland sier ja, er saken veldig enkel. Da er det bare for fylkesmann Stein Ytterdahl å stemple sin godkjenning på papirene, sier saksbehandler Dag Petter Sødal hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Beboere i Vassgrenda og Hovlandsdalen i Vegusdal ønsker å melde overgang til Iveland og Evje og Hornnes kommune. Sødal forteller at kommuner som får flere innbyggere ved en grensejustering stort sett alltid er positive. Dersom Birkenes på sin side sier nei til grensejustering blir veien med et lengre.

– I så tilfelle sendes saken inn til departementet, hvor de må vurdere om saken skal utredes. Etter en eventuell utredning blir det en høring før regjeringa har siste ord i saken, sier Sødal.

Ifølge saksbehandleren er det de langsiktige linjene som skal ligge til grunn for å vurdere om en grensejustering er ønskelig eller ikke. Dersom saken går til sentral behandling, kan departementet i utgangpunktet tegne opp grensa der de vil, uavhengig av søknaden.

– I rundskrivet til loven slås det fast at konkrete grensejusteringer knyttet til skolenedleggelse skal avvises av Fylkesmannen. Dermed er det langsiktighet som tas hensyn til, sier han.