Ivrige unge fiskere ved Prestebruna (Se bilder)

PREMIEVINNERNE. Liam, Sigurd og Krister fikk med seg både stang og snelle fra fiskekonkurransen, mens Signe som var eneste jente, fikk med seg et sluksett.

Haukom og Ljosevatnet fiskelag arrangerte onsdag den årlige fiskekonkurransen på badeplassen ved Prestebruna.

13 påmeldte barn og ungdommer sto klar da startskuddet gikk, og de var ivrige med å få tatt sine første kast. To timer hadde de til rådighet før eventuell fangst skulle veies inn. Ungdommene fordelte seg straks rundt om langs vannet, mens de minste fisket ved badeplassen der foreldrene kunne bistå om de trengte hjelp.

Flotte premier skulle deles ut. Fiskestenger til største og minste fisk, samt at det skulle trekkes på en fiskestang blant de påmeldte. I tillegg ble det delt ut sluker til alle som deltok.

Det blåste opp en del før fisket begynte. Men det tok ikke bort noe av motivasjonen til de engasjerte barna, som ivrig jakta på å få noe på kroken. Fiskebettet var ikke av det beste, selv om det ble prøvd både sluk, makk og flue til å lure fisken.

Til slutt var det fire av barna som fikk dratt fisk opp på land, tre aurer og ei skjebbe. Da innveiinga begynte var det stor spenning om hvem som hadde fått den største og minste fisken.

Sigurd Sagstuen dro opp den største auren, som veide 278 gram. Den minste fisken var ei skjebbe på 100 gram, som Krister Stølen fikk. Begge vant dermed stang og snelle i premie. Den tredje stanga som ble trukket på, vant Liam Fersnes. I tillegg vant Signe Engesland Kleivane et flott sluksett.

Fiskekonkurransen var gratis for alle. Avslutningsvis var det brus og is til alle som hadde møtt opp.

 

BILDER: