Hva sier man nei til?

Illustrasjonsfoto fra Lista.

Nei til vindkraft, hva er det vi risikerer å si nei til?

LESERBREV: Nei til muligheten til å redusere eiendomsskatten for den enkelte husholdningen med flere tusen kroner i året, i hvert fall de neste 10 årene gitt dagens skattepolitikk og forventet fremtidige kraftpriser. Om 10 år vil det bli gjort en ny taksering av anlegget som vil avgjøre hva skatteinntekten til kommunen fra anlegget vil kunne være. Basert på taksering som er gjort av tilsvarende anlegg vil takseringen ikke bli lavere etter 10 år. En trenger jo ikke å bruke millioninntektene på skattelette. Det er jo selvfølgelig fullt mulig å bruke inntektene på å tilby enda bedre tjenester til kommunens innbyggerne, nedbetale gjeld, eller delfinansiere en svømmehall (?), nye skolebygg eller ny flerbrukshall og lignende.

Nei til at næringslivet i Birkenes får fire til fem millioner kroner til å utvikle seg innenfor nye forretningsområder og øke sin kompetanse. Birkenes Næringsforum har tegnet en avtale med EON på to millioner kroner. Gjennom virkemiddelapparat, ulike fond og lignende er det ikke urealistisk at dette beløpet kan dobles. Avtalen gir således et fantastisk fundament for å utvikle nye næringen i Birkenes.

Nei til at lokalt og regionalt næringsliv får muligheten til å få en bit av en investeringskake på flere hundre millioner kroner. Mye av arbeidet med bygging av vindkraftanlegget må gjøres lokalt. Her har lokale og regionale aktører et kjempekonkurransefortrinn – de trenger for eksempel ikke å ta høyde for kostnader forbundet med kost og losji som aktører langveisfra må gjøre. Og uansett om lokale aktører ikke vinner de største kontraktene er det veldig sannsynlig at de som vinner kontraktene vil støtte seg på lokale aktører til deler av arbeidet.

Nei til at det etableres 5-6 nye årsverk i Birkenes direkte relatert til anlegget i 25 år fremover. Det er selvfølgelig ingen garanti for at det er lokale som får disse jobbene, eller at de som får arbeid vil bosette seg her. Men hvilke arbeidsplasser har den garantien?

Nei til muligheten for at lokale aktører får inntekter relatert til vedlikehold på vei og anlegg i 25 år fremover. Og eventuelle tilreisende som jobber med vedlikehold og inspeksjon vil også ha behov for kost og losji lokalt.

Nei til at kultur og idrett i Birkenes får flere hundre tusen i friske midler hvert år, i 25 år fremover. Grunneierne har besluttet at en del av deres inntekter skal gå til lokale lag. Dette er inntekter som lokale lag og foreninger vil gå glipp av disse midlene om vindkraftverket ikke blir bygd.

Nei til at lokale grunneiere får midler slik at de kan få flere ben å stå på til å sørge for livets opphold til seg og sine.  Videre bor mange av grunneierne i utkanten og en slik inntekt vil være med å sikre at de vil kunne fortsette å gjøre det.

Nei til et nettverk av veier som øker tilgjengeligheten til heiene våre både for rekreasjon (for eksempel syklister) og skogsdrift. Det legges opp til å bli bygd over 20 kilometer med veier som vil være lite trafikkerte.

Nei til industrien som den største hjørnesteinsbedriften i Birkenes er avhengig av. 70 prosent av det 3B produserer går til vindmøller. Dersom alle kommuner/beslutningstakere hadde sagt nei til vindkraft i sin kommune/nærområde ville 70 prosent av inntektsgrunnlaget til 3B forsvinne og det er sannsynlig at mange der ville ha mistet sin arbeidsplass.

Tilslutt, i Birkenes er det over 2.000 husstander. Mindre enn 35 av disse, det vil si mindre enn 2 prosent av alle husstandene i Birkenes, antas å være nærmere enn to kilometer fra vindmøllene. Videre er det slik at av de vel 20 husstandene som antas å komme nærmest vindmøllene (les: Senumstad og Rislå) er flertallet faktisk positive til vindkraftanlegget.

 

Trygve Raen

Tidligere kommunestyrerepresentant

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!