Påpeker mangler ved illustrasjon

VISUALISERING: Dette er Dagfinn Toplands visualisering av vindkraftturbinene sett fra Søre Herefoss.

Svært store mangler ved visualiseringer av vindkraftverket i Birkenes.

Det er blitt klart at utbygger har unnlatt å fortelle hele sannheten når de har laget «visualiseringer» som viser hvordan vindkraftverket kommer til å se ut, sett fra forskjellige plasser i Birkenes.

I Søre Herefoss har de stått på rasteplassen ved riksvei 41, rett sør for Søre Herefoss. I dette bilde mangler to turbiner. Ikke bare er det at de mangler to turbiner er graverende, men det faktum at dette er de to mest iøynefallende turbinene for oss i Søre Herefoss. De manglende turbinene er kalt ODD1 og ODD6

Jeg har vært i kontakt med den som utførte selve visualiseringen. Hun forteller at det var to forhold som påvirket hvordan dette arbeidet ble utført. De ønsket å benytte en 50 millimeter linse da dette gav mest naturlig perspektiv. Denne linsen begrenser størrelsen på bildet. Det var også ønskelig å benytte samme bilde som ved visualiseringen for rundt syv år siden, for å kunne sammenligne første og siste versjoner.

Det kan være mulig å argumentere for disse to momentene. Det er derimot ikke mulig å gi noe gyldig argument for å ikke opplyse om at det er to turbiner som ikke er tatt med i visualiseringen.

SØRE HEREFOSS: Visualisering av vindturbiner sett fra Søre Herefoss mot Oddeheia. Bildet viser vindturbiner med en totalhøyde på 220 meter. Avstand til nærmeste turbin er 1,6 kilometer. Illustrasjon: Meventus / RWE

Det er ingen unnskyldning for å forsøke å fortie de to turbinene som i størst grad ødelegger utsikten mest, støyer mest, og kommer tettest på med røde blinkende lys.

  • Det kunne ha vært satt to markører ved siden av bildet med navnet på turbinene.
  • Det kunne ha vært lagt til i teksten en note som sa at her var to turbiner til med beskrivelse av hvor og avstand.

Utbygger valgte å underslå disse turbinene i en visualisering, ett dokument hvis formål nettopp er å synliggjøre hvordan anlegget vil fremstå etter at det er bygget. Det er synd at man føler man ikke kan stole på en utbygger, som så til de grader skal forandre miljøet i kommunen.

En slik overlagt feilinformasjon må resultere i at kommunen ber NVE om å stoppe MTA godkjenningen

Gode, riktige visualiseringer må på plass før nye MTA samrådsmøter gjennomføres der fokuset skal være å redusere skadene, ikke fordeler til næringslivet. Det forventer jeg ett samlet kommunestyre støtter meg i. Nye visualiseringer skal gjøres der bildene er tatt med blå himmel, ikke hvite skyer som går i ett med turbinene.

Vedlagte bilde er utbyggers bilde som har fått blå himmel så man kan se turbinene litt bedre. Deretter er bildet blitt forlenget og to turbiner plassert omtrentlig der de to manglende turbinene kommer. Den lengst til høyre får søylen skult bak heia, den kommer ikke på fremsiden som vist her. Målet har ikke vært å gi en 100 prosent korrekt framstilling, men vise hva som mangler.

De andre visualiseringene er ikke sjekket. Jeg blir opprørt om utbygger har flere lik i lasten, men kanskje jeg ikke blir så sjokkert om vi finner flere slike feil.

Dagfinn Topland