Kan vrake Samkom

SAMKOM: Odd Gunnar Tveit (Frp) vil ha slutt på at kommunen sender skolebarn til Samkom.

Vurderer å vrake Samkom skole etter generasjonsskifte.

– Steinslandsveien åpnet på begynnelsen av 80-tallet, og i årene som fulgte var det mange barn i bygda. Nå er det derimot et generasjonsskifte på gang, og skal man endre praksisen med at barna går på Samkom skole i Vennesla, så bør man gjøre det nå, sier Odd Gunnar Tveit (Frp).

Selv bor han på Steinsland, og mener tida er inne for at barna i området begynner å gå på skole i Birkenes. Per i dag går de som kjent på Samkom skole, like over kommunegrensa til Vennesla.

– Det er feil at de på Steinsland ikke får den tilknyttinga til kommunen som de burde. Det er sikkert delte meninger om dette, men jeg mener ikke kommunen bør bruke penger på å kjøre de til Samkom, sier han.

Administrasjonen har utredet om det er mulig å endre skolekretsgrensene, og har samtidig sett på situasjonen på Steinsland. I sakspapirene går det fram at de ikke ønsker å løfte fram en ny debatt om hvor barna på Steinsland skal gå på skole.

– Saken om Samkom har tidligere vært tungt debattert, og vi har et inntrykk av at politikerne fortsatt ønsker å sende barna til Samkom. Derfor har ikke vi foreslått noen endring, sier fagutvikler utdanning Øyvind Mellem til politikerne i formannskapet.

Den oppfatningen får han ikke unison støtte for blant politikerne.

– Dette som Odd Gunnar Tveit nå nevner, har vært oppe før, og jeg mener ikke situasjonen er så fastlåst som administrasjonen hevder. Det burde imidlertid vært vurdert økonomisk, slik at vi kunne tatt en ordentlig avgjørelse, sier Nils Olav Eikenes (H), og slår fast:

– Jeg er enig med Tveit, men synes kanskje forslaget er litt upresist.

Representanten fra Frp ønsker nemlig å avvikle ordninga med å sende barna til Samkom, etter hvert som generasjonsskifte i de nærliggende grender går sin gang. Han lover dermed å komme tilbake med et nytt, og mer konkret forslag i kommunestyret 15. desember.