Sosialistenes lønnsfest

SA NEI: Odd Gunnar Tveit (Frp) i kommunestyremøtet hvor flertallet sa ja til økte politikergodtgjørelser.

Ordfører og varaordfører i Birkenes skal ha anstendig lønn og det hadde de før lønnsfesten begynte.

Alle som stilte på liste til valget visste, eller burde vite, hvilken lønn ordføreren har. Noen førstekandidater ville doble lønna, og noen ville gå ned i lønn. Å være politiker er ikke ett vanlig arbeid men ett tillitsverv. Jeg elsker politikk, og tenker politikk hele tida, og er svært fornøyd med at jeg får betalt for å drive med noe jeg elsker.

På gruppemøte i Fremskrittspartiet synes alle at lønna på 75 prosent av Stortingsrepresentantenes lønn er bra, og vi mener ikke at det er rette tiden for lønnsøkning. Lønna steg fra 75 prosent til 90 prosent av stortingslønna, og er nå på nesten på 900.000 i året. Eller 5,14 minstepensjonist-lønninger.

De tar ut bonusen på forskudd før de vet om de får orden på kommuneøkonomien.

Jeg kan ikke skjønne at Arbeiderpartiet som prater om de høye lederlønningene, eller Senterpartiet som vil være småkårsfolks talsmenn, vil grave så mye til seg selv. Trygve Slagsvoll Vedum (Sp) var fryktelig gal på de høye lederlønningene, hørte jeg på politisk kvarter. Ufattelig at MDG / SV kunne være med på avtalen. Det er ikke det jeg forbinder med SV, spesielt når de kom så dårlig ut i forhandlingene med Sp og Ap om fordeling av verv rett etter valget.

Nå er det krise i kommunen. Høy gjeld, høy eiendomsskatt og krise i eldreomsorgen. Regninga blir sendt til ungdom som just har stiftet familie og må betale opp mot 18.000 kroner i året i eiendomsskatt. Hadde alle kunne stemt som de mente var rett, så hadde mitt forslag om ikke å øke lønna fått flertall. Men noen ble tvungen til å stemme mot si overbevisning.

Jeg syns det var fantastisk når Kåre Johny Engesland (Ap) og Vibeke Tobiassen (Ap) tok ordet og sa at de var i mot lønnsforhøyelsen. De fortjener ros og å ett klapp på skuldra. All ære til Engesland og Tobiassen for at de tok ordet i debatten. Som jeg ser det, så var det mest umulig å gå i mot den kanskje viktigste delen av avtalene som var inngått mellom partiene rett etter valget til fordeling av verv. Å få opp lønna til politikerne.

Stor takk til Høyre og KrF som støttet Fremskrittspartiets forslag om ikke å øke lønna.

Odd Gunnar Tveit

Gruppeleder i Birkenes Fremskrittspartiet