Avviser erstatningsansvar

TEKNISK SJEF: Halvor Næs orienterer kommunestyret om saksbehandlingen av reguleringsplanen for Flakkefossen kennel og hundepensjonat. Han mener kommunen ikke har noe erstatningsansvar overfor eieren.

TEKNISK SJEF: Halvor Næs orienterer kommunestyret om saksbehandlingen av reguleringsplanen for Flakkefossen kennel og hundepensjonat. Han mener kommunen ikke har noe erstatningsansvar overfor eieren.

TEKNISK SJEF: Halvor Næs orienterer kommunestyret om saksbehandlingen av reguleringsplanen for Flakkefossen kennel og hundepensjonat. Han mener kommunen ikke har noe erstatningsansvar overfor eieren.

POLITIKK. Nytiltrådt teknisk sjef Halvor Næs mener at saksbehandlingen av reguleringsplanen for Flakkefossen kennel og hundepensjonat har foregått etter normale rutiner og at kommunen ikke har noe erstatningsansvar overfor eieren, Ole Gunnar Brovig.
Det var FrPs Odd Gunnar Tveit som tok opp spørsmålet under ”Eventuelt” i kommunestyret. Tveit hevdet at Brovig var blitt rundlurt av både kommunen og planutvalget, ettersom han først hadde fått støtte av næringsfondet og deretter tre enstemmige vedtak i planutvalget til sin fordel. Da burde det ikke være tvil om at alt burde være i orden, mente Tveit. Ettersom Brovig heller ikke ble advart mot å sette i gang reguleringsarbeidet, kom det som lyn fra klar himmel da reguleringsplanen ikke gikk igjennom i planutvalget, mente FrP-representanten. Med dette som bakgrunn stilte han spørsmålet ”Hvilken juridisk og moralsk forpliktelse har kommunen til å dekke utgiftene til reguleringsplan og andre tiltak Brovig har gjort for å tilfredsstille planutvalget?”.
– Hvis jeg ikke har hørt feil, så har Brovig brukt 120.000 til reguleringsplan, sa Tveit, og opplyste at han har oppfordret Brovig til å anke saken inn til planutvalget. Der håper han å få støtte fra en representant til slik at saken kan ankes til kommunestyret.
Næs forklarte at det er vanlig at det regionale næringsfondet gir støtte til nye tiltak på et tidlig stadium, slik at søkeren skal kunne gå videre med etableringen. Det er ingen videre kobling mellom det og hvor virksomheten er plassert, forklarte han. Ettersom reguleringsplanen ble utarbeidet i etterkant av at planutvalgets siste vedtak ble opphevet av Fylkesmannen, og kommunen herfra har fulgt normal saksprosess, ligger det i utgangspunktet ingen økonomiske forpliktelser på kommunen, hevdet teknisk sjef. Han opplyste at avslaget kan påklages, men at Brovig ikke har noen rett til å få saken opp i kommunestyret ettersom tiltaket er i strid med kommuneplanen.
– Men politikerne har jo rett til å fremme saker oppover i systemet, la han til.