Birkenesing eller Kristiansander?

Jeg lurer på om Kristiansand har betalt Fædrelandsvennen for all den positive propaganda de har skrevet om i ukesvis.

LESERBREV: La det være heilt klart. Jeg har ingenting i mot Kristiansandere. Men etter å ha vært med i forhandlinger og jeg var med når avtalen ble undertegne, så har jeg blitt enda mere mot kommunesammenslåing av Kristiansand, Sogndal, Søgne, Lillesand og vår kjære Birkenes. Ved felles formannskapsmøte så var det reine hallelujastemning hvor vi som var i mot sammenslåing ikke fikk anledning til å komme med motargumenter. Som motstander av at Kristiansand skal overta Birkenes, så har jeg takket Gud mer enn ei gang for at avtalen ble så elendig.

For meg virker det som at Ordførerne er mere opptatt av ei feit stilling i den nye kommunen enn til beste for innbyggerne i sine kommuner.  Kanskje Lillesand blir for smått for Arne Thommasen, kansje det er mere karsli å bli Ordføre i Nye Kristiansand. Å vår egen Rådmann har gitt opp å klare å styre kommunen og vil til Kristiansand, for ingen skal gå ned i lønn. Unntaket er vår egen Ordfører Anders Christiansen som har opptrådt fint.

Jeg syns avtalen er dårlig. En husmannskontrakt. Hva har Birkenes oppnådd ? Vi skal fortsatt ha skole på Engesland og Herefoss og vi får en ny flerbrukshall. Menn avtalen er ikke verd papirene den er skrevet på. Avtalen er ikke bindene og kan brytes ved første kommunestyremøte. Det kunne like godt stått at det skal være medvind på alle sykkelstier i Birkenes. Jeg lurer på om Kristiansand har betalt Fædrelandsvennen for all den positive propaganda de har skrevet om i ukesvis?

Det ble ofte snakket om at de fem kommunene skal være likeverdige. Men i avtalen skal Kristiansand ha kommunehuset, kulturinstitusjoner og kommunen skal hete Kristiansand. I overrgangskommunestyre skal Kristiansand ha 11 repensentanter og Birkenes 4 repensentanter. Er det likeverdige?  Kristiansand kan ikke beskyldes for å være rause før sammenslåing. Tror ikke det blir bedre etter ei eventuell sammenslåing. Egentlig har de i Kristiansand alltid sett litt ned på oss fra bygda. Jeg har tenkt at kanskje Birkenes får en repensentant i det nye kommunestyre eller ved ett valgskred kanskje to.

Noen mener at det blir mere demokrati av å legge ned fire godt fungerende kommunestyre å erstatte det med ett kommunestyre. Å erstatte kommunestyrene med 7 eller 8 utvidede 17 mai-komiteer som Alfred Kylland kalte det. Det blir vell en komite som tar seg av kulturpris og annnet smått som ikke er interessant for Kommunestyre i Kristiansand. Vi i FrP ønsker å redusere forvaltningsnivå fra tre til to. Men denne avtalen blir det 4. Utvidet 17 mai-komite, kommunestyre, fylkestinget og staten. Jeg trodde det var en reform for å spare penger. Nei ingen skal sies opp og alle gamle kommunehus skal fortsatt være overfylt av folk og ingen skal gå ned i lønn. Etter å ha sett lønninger som politikkerne bevilger seg selv så blir jeg heilt kvalm. Politikkerne tjener mere på ett år enn jeg har tjent på over 16 år i politikken i Birkenes.

Når jeg spør folk hva er fordelene med ei sammenslåing av kommunene ? Da får jeg ikke ordentlig svar. Det eneste svare jeg har hørt er at kommunene blir mere slagkraftige. Konkursboet Lillesand og Birkenes slår seg i sammen konkursboet Kristiansand og da blir de slagkraftige. Jeg tror helst det bunner i at i Kristiansand syns det er karsli å bli større enn Stavanger.

Nei jeg vil ikke at den flotte eldreomsorgen på Bårkeland skal tilpasses seg eldreomsorgen i Kristiansand. Jeg vil heller bruke penger på barn å ungdom og eldreomsorg enn å bruke penger på pengesluket Kilden. Jeg tror Birkenes klarer å stå aleine som kommune.  Men jeg er ikke fremmed for å se på andre muligheter, men jeg ønsker ikke å bli Kristiansander. Det er fryktelig viktig at at de som er mot kommunesammenslåing stiller opp for å stemmer. For 7 juni kan det våre for slutt for Birkenes som egen kommune.

 

Odd Gunnar Tveit

Medlem av formannskapet Birkenes for Fremskrittspartiet

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!