Kutter ikke Samkom

Endrer ikke skolekretsgrensene, men er kritiske til at økonomi er utelatt i utredning.

– Jeg kommer ikke til å fremme noe forslag om Steinsland-barna. Jeg tror ikke jeg får flertall, og dessuten er saken så dårlig utredet at jeg ikke vet om vi tjener noe på det. Jeg håper vi kan få en sak på dette seinere, sier Odd Gunnar Tveit (Frp).

Kommunestyret vedtok torsdag å beholde skolekretsgrensene slik er i dag. Tidligere har Tveit luftet ideen om at kommunen skal droppe å sende barn til Samkom skole i Vennesla, men i kommunestyret kom det altså ikke noe slikt forslag.

– Denne saken kom som følge av prosjekt balanse, hvor hensikten var å spare penger. Jeg også savner derfor at det står noe om økonomi i utredninga. Hvor mye koster det å sende barna til Samkom, og hvor mye koster alternativene? Jeg støtter Tveit i at vi må ha en sak på dette seinere, sier Nils Olav Eikenes (H).

Kommunestyret er enstemmige i å beholde dagens skolekretsgrenser, men oppdatere forskriftene slik at administrasjonen av skolevalg blir enklere. Oppvekstsjef Marianne Moen Knutsen bedyrer at administrasjonen har sett på kostnadene.

– Vi har sett på kostnadene, men ikke lagt de fram fordi vi ikke trodde kommunestyret ønsket en endring rundt praksisen om Samkom. Jeg beklager at vi ikke fullt ut har svart på det kommunestyret trodde at vi skulle legge fram, sier hun.