Utvider åpningstiden for velgerne

For å trekke flest mulig stemmeberettigede birkenesinger til valgurnene har Servicetorvet på Kommunehuset utvidet åpningstid denne uka.

Ikke mindre enn fire stemmesedler skal birkenesingene levere denne gangen. I tillegg til kommunestyre- og fylkestingsvalg, er det rådgivende folkeavstemning om ett Agderfylke og om en eventuell overgang til Vest-Agder dersom det blir nei til fylkessammenslåing. Som om ikke det var nok er det i tillegg valg til Menighetsrådene i Birkenes, Herefoss og Vegusdal.

Oppfordrer til forhåndsstemming

Forhåndsstemmingen startet 10. august, og erfaringer fra Lillesand viser at det tar rundt fire minutter å få hver velger gjennom systemet. Ordfører Arild Espegren oppfordrer derfor flest mulig til å stemme før selve valgdagen. I den anledning vil Servicetorvet på Kommunehuset holde åpent med mulighet til å forhåndsstemme fram til klokka 19.00 både onsdag og torsdag denne uka. Fredag stenger dørene klokka 15.00 som vanlig.
Er du manntallsført i Birkenes men forhåndsstemmer i en annen kommune, kan du hente stemmesedlene til de rådgivende folkeavstemningene på websiden til birkenes kommune; www.birkenes.no.

Husk legitimasjon!

I år er antall stemmekretser i Birkenes redusert fra åtte til fem. Birkeland, Ås, Herefoss, Oggevatn og Engesland krets er opprettholdt, mens Klepp, Senumstad og Vegusdal krets er lag ned. Her må velgerne stemme på henholdsvis Ås grendehus, Engesland skole og Kommunehuset på Birkeland.
Valgdagen er valglokalet på Kommunehuset åpent fra klokka 09.00 til 20.00. På Ås, Herefoss, Oggevatn og Engesland er åpningstiden 13.00-19.00.
– Husk legitimasjon! Selv om velgeren er kjent for andre i valglokalet, kan han eller hun være ukjent for de som tar imot stemmene, minner servicetorvleder Kari Birkeland om.