Thor Daniel AasEn samfunnsfiende

Alkoholen er en samfunnsfiende. Den forårsaker store sosiale skader og store kostnader for arbeidsgivere og offentlige budsjetter.